Paieška

Vatican News
Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (gruodžio 14)

Adventas nėra tik saldi ir idiliška ramybė – iš tokios neteisingai įsivaizduojamos būsenos praėjusį sekmadienį žadino atšiaurūs Jono Krikštytojo žodžiai. Arkivyskupas Lionginas Virbalas feisbuko paskyroje siūlo įsiklausyti į Jono priekaištus: „Adventas – laikas žadinantis kaip tik „geruosius“, tuos, kurie jau laukia Viešpaties atėjimo. Negalima užsidaryti tariamo teisumo lukšte. Juk ir Bažnyčia skirta ne tam, kad galėtume pabėgti iš nesaugaus pasaulio, bet kad tame pasaulyje gyventume jau pagal Dangaus karalystės dėsnius“, – rašo ganytojas.

Netrūko druskos ir praėjusį penktadienį Prezidentūroje vykusiuose Nacionaliniuose maldos pusryčiuose. Pakviestas pasidalyti liudijimu Žanas Talandis garbingą politikų bei valdžios žmonių auditoriją įspėjo, kad būtent jiems gresia atskirtis nuo likusios visuomenės. Apie Maldos pusryčiuose skambėjusias bendruomeniškumo ir solidarumo temas viltingai rašė pranciškonas br. Arūnas Peškaitis, „Bernardinai.lt“ dienraštyje nagrinėjęs kalinių reintegracijos problemas. Jis taip pat minėjo buvusio kalinio Žano Talandžio, dabar padedančio kitiems vaduotis iš priklausomybių, gyvenimo liudijimą.

Nacionalinių maldos pusryčių renginyje liudijimu dalijosi taip pat ministras Linas Kukuraitis. Arkivyskupas Gintaras Grušas kalbėjo apie tai, kaip malda lydi mūsų tautos istoriją. Jis kvietė atsiliepti į advento raginimą budėti ir paversti maldą kasdienio gyvenimo dalimi, paliečiančia visuomenę. Ganytojas baigė kalbą malda už valdančius mūsų tautą ir jai tarnaujančius, linkėdamas, kad Viešpats iš naujo uždegtų jų širdyse meilės ir maldos galybę, kad per jų tarnystę tauta patirtų Dievo artumą ir gailestingumą.

Gruodžio „Artumos“ straipsniais atsiliepiama į advento metu skambantį raginimą budėti – tam labai tinka popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo laiško Gaudete et exsultate paskutinio skyriaus aptarimas, pavadintas „Kova, budrumas, įžvalgumas“. Kun. Artūras Kazlauskas siūlo geriausią būdą įžvalgumui ugdyti – sąžinės tyrimą. Dienos peržvalgą jis siūlo pradėti prisiminimu, kad esame Dievo numylėtiniai ir tarsi fotoalbume peržvelgti Jo malonės veikimą istorijas. Pranciškonas br. Ramūnas Mizgiris OFM siūlo kovoti su nuodėmės mintimis pasitelkiant savistabą ir trumpas maldas – viena iš tokių biblinių maldų yra „Aba, Tėve“. Rašytojas ir vertėjas Antanas Gailius taikliai budina sąžines pastabomis „apie tikėjimą, viltį ir meilę“. Murmantiems ir nepatenkintiems jis primena Šventosios Dvasios veikimą per popiežiaus rinkimus. Besipiktinantiems žiniasklaidą užplūdusiais „nevilties pranašais“ siūloma pasitikrinti: gal patys mėgstame gardžiuotis svetimomis nuodėmėmis. Deja, netrūksta ir baksnotojų į brolio akyje pastebėtą krislą. „Tamsiausią gruodžio naktį švęsime žinią, kad turime į ką kreiptis, kai pristingame tikėjimo, vilties ir meilės“, – rašo Antanas Gailius „Artumoje“, kuri, beje, nuo šiol platinama ir didžiuosiuose prekybos centruose.

Paskutiniame šių metų „Bitutės“ numeryje pateikiamas advento kalendorius su gerų darbų idėjomis. Siūlomas taip pat scenarijus mokykliniam vaidinimui apie Šv. Mikalojų – gerąjį Labdarį.

Pranciškonas br. Juozapas Marija Žukauskas OFM ir „Magnificat leidiniai“ siūlo naują stalo žaidimą, praturtinantį šeimos bendravimą advento metu. „Eželio žaidimas“ yra knygelės „Kelionė per adventą“ tęsinys.

 

„Bernardinai.lt“ dienraštyje siūloma advento laukimą derinti su piligrimyste. Viena iš tokių advento stotelių gali būti ir Šiluva, Marijos šventovės artumoje pabėgant nuo šurmulio ir ramybėje išgyvenant susitikimą su Kristumi.

 

Portale „Respublika“ skelbiamas platus interviu su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu, praėjusią savaitę minėjusiu 70-mečio sukaktį. Vyskupas pasakoja apie pašaukimo kelią, nelengvai įgyvendintus, bet galiausiai šiauliečių dėkingai priimtus sielovados sumanymus: Pastoracinio centro statybą, taip pat bažnyčią pietiniame Šiaulių rajone, kur vyksta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Vyskupas pabrėžia, kad Bažnyčia „padeda kiekvienam žmogui rasti tiesos kelią“. Interviu pavadintas citata iš pokalbio „Mūsų pareiga – visus sukelti į dangų“.

Laikraštyje „XXI amžius“ plačiu iliustruotu reportažu pasakojama, kaip Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje per titulinius atlaidus minėtas šios bažnyčios 10-metis ir 70-mečio proga sveikintas vyskupas Eugenijus Bartulis.

Per Lietuvą keliauja „Maltiečių sriubos“ karavanas. Praėjusį šeštadienį ši paramos akcija vyko Kaune, Rotušės aikštėje. „Kauno dienoje“ pasakojama, kaip drauge su kitais maltiečių savanoriais  sriubą pilstė prezidentė Dalia Grybauskaitė ir  vyskupas Algirdas Jurevičius.

Gruodžio mėnesį jau ketvirtus metus vykdoma bendra Lietuvos advokatūros ir Lietuvos Caritas iniciatyva padėti nepasiturintiems žmonėms suteikiant nemokamą teisinę pagalbą.

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje jau dvyliktus metus vyksta Praktinio gerumo diena: dukart metuose jauni savanoriai lanko senus, vienišus ar sergančius žmones jų namuose ir padeda pasiruošti artėjančioms šventėms.

 

Nuo rudens laukų pakelėse pastatyta daugybė žalių kryžių, imtasi kitokių taikaus protesto akcijų: taip ūkininkai nori atkreipti visuomenės dėmesį į didinamus mokesčius mirštantį Lietuvos kaimą. Šakių rajono laikraštis „Valsčius“ uždavė klausimą Šakių dekanui, Kudirkos Naumiesčio parapijos klebonui kan. Donatui Jasulaičiui: kokia jo nuomonė apie kryžių statymo akciją? Kunigas atsako, kad kryžius yra gilus religinis simbolis, išreiškiantis Dievo meilę žmonėms, todėl jo nederėtų naudoti protestams ar politinėms akcijoms. „Jei ūkininkai statytų kryžius savo tėviškės žemėje padėkos vardan, kad atgavo tėvų žemes, tai būtų gražu, sveikintina ir prasminga. Kryžius yra meilės ir kančios ženklas“, – aiškina kunigas.

Šeštadienį Telšiuose iškilmingai pasitiktos šventojo Antano relikvijos, kitą savaitę keliausiančios po kitus Lietuvos miestus.

Klaipėdoje vykusio paskutinio metų „Palaiminimų šeštadienio“ svečias buvo Rygos arkivyskupas Zbignevs Stankevičs.

(Kastantas Lukėnas)

2019 gruodžio 14, 16:15