Paieška

Vatican News
2018.09.22 Viaggio Apostolico in Lituania Lettonia Estonia - Cattedrale Vilnius

Savaitės Lietuvoje apžvalga (gruodžio 1)

Paskutinę liturginių metų savaitę netrūko sukakčių ir proginių minėjimų. Praėjusį šeštadienį minėta Lietuvos kariuomenės diena. Daugelyje bažnyčių už Lietuvos kariuomenę buvo aukojamos Mišios, buvo meldžiamasi ir Kariuomenės ordinariato Šv. Ignoto bažnyčioje.

Arkivyskupas Gintaras Grušas homilijoje priminė keletą reikšmingų sukakčių: prieš 15 metų atnaujinta Šv. Ignoto bažnyčios konsekracija, taip pat sukanka šimtmetis nuo pirmųjų Lietuvos kariuomenės kovų dėl Nepriklausomybės. Arkivyskupas ragino žvelgti į tikrovę turint amžinybės perspektyvą ir neapsiribojant trumpalaikiais tikslais. Karo kapelionų misija – padėti kariams nepamiršti tos amžinybės perspektyvos.

Kariuomenės dienos proga Irena Petraitienė paskelbė straipsnį apie pirmuosius Lietuvos kariuomenės kapelionus. Tarp jų minimas ir Vasario 16-osios akto signataras kun. Vladas Mironas; karo kapelionu tarnavo ir kan. Adolfas Sabaliauskas, poetas ir tautosakos rinkėjas, žinomas Žalios Rūtos slapyvardžiu. Paskutinis prieš sovietų okupaciją vyriausiuoju karo kapelionu tarnavo pal. vyskupas Teofilius Matulionis.

Teologas ir Šaulių sąjungos narys Gabrielius Klimenka „Bernardinai.lt“ dienraštyje aptaria Bažnyčios požiūrį į karinę tarnybą straipsnyje „Tėvynės gynimas ginklu: nuodėmė ar dorybė?“ Autorius cituoja Katalikų Bažnyčios katekizmo straipsnį, kuriame teigiama, kad deramai atlikdamas savo pareigas karys „prisideda prie tautos bendrojo gėrio ir taikos išsaugojimo“ (KBK 2310). Jis, be kita ko, mini ir popiežiaus Pranciškaus mintį, išsakytą interviu grįžtant po vizito į Baltijos šalis: norint apsaugoti šalį reikia turėti pamatuotą, bet ne agresyvią karinę struktūrą.

Šiais metais Ateitininkų federacija švenčia atsikūrimo 30-metį. Šeštadienį Vilniuje šia proga vyko minėjimas, į kurį sukviesti visų kartų ateitininkai. Šventinė popietė surengta istorinį atkuriamąjį suvažiavimą menančioje vietoje, Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, buvusiuose Moksleivių rūmuose. Ten prieš tris dešimtmečius skambėjo išeivijos ateitininkiją ir atsikuriančius Lietuvos ateitininkus vienijantis prof. Arvydo Žygo raginimas „kurti, o ne griauti“. AF Atsikūrimo Lietuvoje 30-mečio minėjimas pradėtas Mišiomis Vilniaus arkikatedroje. Jas aukojo AF dvasios vadas arkivyskupas Gintaras Grušas.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Milda Vitkutė primena ateitininkijos atkūrimo nuotaikas prieš tris dešimtmečius. Ji pakalbino vieną iš Atkuriamojo suvažiavimo organizatorių ses. dr. Daivą Kuzmickaitę ir teisininką dr. Vygantą Malinauską. Jis, anuomet dar moksleivis, prisimena Atgimimo metais vyravusią pakilią nuotaiką, kurią po kelerių metų pakeitė supratimas, kad dėl siekiamo gėrio tenka dirbti „labai kantriai ir nuosekliai“. Vygantas Malinauskas džiaugiasi, kad ateitininkija, nors ir netapo masine organizacija, kaip tikėtasi atsikūrimo metais, geba telkti puikius jaunus žmones ir duoti jiems impulsų augti, tobulėti ir darbuotis dėl Lietuvos ir Bažnyčios.

Šeštadienį Kauno arkivyskupijos jaunimo centras šventė 25-ąjį gimtadienį –Ta proga Studentų miestelyje surengta Jaunimo susitikimų diena, pavadinta „Perkeičia vandenį“. Moksleiviai ir studentai kvietė bendraamžius jaunuolius drauge klausytis paskaitų bei liudijimų, dalyvauti teminiuose susitikimuose, organizacijų mugėje. Mišias Jaunimo susitikimų dienoje aukojo vyskupas Algirdas Jurevičius.

Plungėje paskutinę lapkričio dieną švęstas „Palaiminimų šeštadienis“. Kaip įprasta, pirmoji renginio dalis vyko Plungės kultūros centre, o antroji – Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Konferencijas vedė vysk. Kęstutis Kėvalas ir br. Gediminas Numgaudis OFM. Programa buvo tiesiogiai transliuojama Telšių vyskupijos YouTube kanalu.

Antradienį Kauno arkivyskupijos akademinės sielovados komanda į padėkos renginį sukvietė šimtinę Kauno akademinių bendruomenių narių iš universitetų bei  kolegijų. Vyskupas Algirdas Jurevičius sielovadininkų vardu padėkojo prisidedantiems prie krikščioniškos akademinės misijos ir pakvietė į LSMU Klinikų Onkologijos skyriuje gydomų vaikų lankymo akciją. Po  to susirinkusieji Teatro klube stebėjo monospektaklį „Tikiu visa apimančia Tavo meile“ apie raupsuotųjų apaštalą belgų kunigą šventąjį Damijoną de Veusterį.

Trečiadienį Seime paminėtas žurnalo „Logos“ 100-ojo numerio išleidimas. Minėjimas buvo skirtas Nepriklausomybės akto signatarui prof. Pranui Dovydaičiui, įsteigusiam filosofinį žurnalą „Logos“, išleidusiam 30 jo numerių, o 1942 m. sušaudytam sovietų valdžios nuosprendžiu. 1990 m. žurnalo leidyba atgaivinta filosofės prof. Dalios Marijos Stančienės iniciatyva.

Portale „Respublika“ pažymima 10 metų sukaktis, kai Lietuvoje pradėjo veikti pirmasis „Gyvybės langelis“ : ši iniciatyva padeda išsaugoti motinų paliekamus vaikus. Jubiliejiniame renginyje apsilankiusi pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė sakė, kad nepaisant diskusijų apie langelio uždarymą, yra akivaizdu, kad jis turi veikti: tai dar viena galimybė išsaugoti gimusiųjų gyvybes.

„Bernardinai.lt“ rašyta apie praėjusį ketvirtadienį Vilniuje vykusį vyrų vienuolijų vyresniųjų susitikimą. Jame svarstyta apie vienuolijų veiklos populiarinimą visuomenėje.

Vilkaviškio vyskupija praneša apie tęstinius tėvų katechezės komandos mokymus. Ši programa padės sakramentams pasiruošusius vaikus bei jaunuolius išsaugoti aktyvius Bažnyčios gyvenime.

Šiemet 30-mečio jubiliejų švenčia ir Vilniaus arkikatedroje įsikūrusi grigališkojo choralo studija. „Bernardinai.lt“ dienraštyje choro „Schola Gregoriana Vilnensis“ vadovas Dainius Juozėnas dalijasi atsiminimais ir choralistų siekiu „Kurti dangų žemėje“.

(Kastantas Lukėnas)

2019 gruodžio 01, 16:04