Paieška

Vatican News
Čenstakavos Dievo motina Čenstakavos Dievo motina 

Misijų vigilija Čenstakavoje: atsiverti misionieriškumo idėjai

Lenkijos krikščionys maldos susitikime paaukojo Bažnyčios misijas Marijos globai. Iškilmingame maldos budėjime naktį iš gruodžio 7 į 8 Čenstakavos Marijos šventovėje dalyvavo per 400 žmonių, daugelis tiesioginiais ar dvasiniais ryšiais susijusių su Bažnyčios misijomis – dvasininkai, vienuolės, seminaristai, pasauliečiai, taip pat vyresnio amžiaus žmonės ir ligoniai. Paaukojimo aktui Čenstakavos Marijos koplyčioje ir ta pačia proga surengtam simpoziumui apie Eucharistijos ir Misijos sąsajas vadovavo Popiežiškosios misijų sąjungos (PUM) dvasininkai.

Eucharistija, būdama krikščioniškojo gyvenimo versmė ir išsipildymas, stiprina misionierių pašaukimą ir juos kviečia eiti į pasaulio pakraščius, sakė simpoziumo prelegentas kun. Tomaszas Hercas. Dalyviai klausėsi misionieriaus iš vakarų Kazachstano liudijimo. Kun. Dariuszas Buras papasakojo apie maždaug 600 praktikuojančių katalikų gyvenimą, apie tai, kaip jie išsaugojo tikėjimą mažuose būreliuose be kunigų, patirdami persekiojimus, tačiau jų maldos vis dėlto buvo išklausytos – į jų bendruomenes atvyko nauji sielovadininkai – misionieriai. Kunigas Buras kalbėjo apie lenkų misionierių sunkumus stengiantis įkultūrinti tikėjimą Kazachstane: neįmanoma įskiepyti lenkiškosios pastoracijos vakariniame Kazachstane. Sielovadai reikia didelio nuolankumo ir kantrybės, prisitaikymo dvasios malonės. Kiti misionieriai iš Gabono ir Tanzanijos dalijosi savo patirtimis Afrikos misijose.

Pasiaukojimo budėjimo metu buvo švenčiama Eucharistija, kalbamas Rožinis, adoruojamas Švenčiausiasis Sakramentas, perskaitytas Bažnyčios misijų paaukojimo Marijai aktas, į Popiežiškąją misijų sąjungą (PUM) priimti keturi nauji nariai, savo liudijimas dalijosi misionierių formacijos kurse dalyvavę kunigai, besiruošiantys išvykti į misijas. Jie prašė malda lydėti jų misiją.

Popiežiškoji misijų sąjunga  (PUM) gimė Italijoje pal. kun. Pauliaus Manna įžvalgų dėka. Pasak popiežiaus šv. Pauliaus VI, Paulius Manna nusipelnęs, kad jo vardas būtų įrašytas į Bažnyčios istorijos knygą auksinėmis raidėmis. Kun. Manna įsteigė misijų sąjungą būdamas įsitikinęs, jog kol vyskupai ir kunigai neatsivers misionieriškumo idėjai, tol misijos priklausys nuo saujelės misionierių, kurių veikla neatitinka Bažnyčios visuotinės misijos. Kunigas Manna sumanė steigti dvasininkų asociaciją, siekiančią tik vieno tikslo: ugdyti ir skatinti ganytojų ir sielovadininkų misionierišką nerimą. Pasak Mannos, visi dvasininkai turėtų būti tarsi kariai užfrontėje, padedantys ir palaikantys esančiuosius fronto linijoje.

Popiežiškoji misijų sąjunga (PUM) savo tarnyste siekia ne tik liudyti krikščionišką tikėjimą ir paremti misionierius malda ir aukomis, bet ir skatinti visą Bažnyčią vykdyti Kristaus jai pavestą evangelizavimo uždavinį: „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios...“. (SAK / VaticanNews)

2020 metų misijų kampanijos kryžius Brazilijoje
2020 metų misijų kampanijos kryžius Brazilijoje
2019 gruodžio 10, 15:56