Paieška

Vatican News
Koptų ortodoksų popiežius Tawadrosas II vadovauja per 10 milijonų narių Egipte turinčiai Bažnyčiai Koptų ortodoksų popiežius Tawadrosas II vadovauja per 10 milijonų narių Egipte turinčiai Bažnyčiai   (ANSA)

Kalėdiniai sveikinimai iš Egipto

Al Azharo universiteto, vieno iš pagrindinių sunitiškojo islamo mokymo ir skleidimo centrų pasaulyje, didysis imamas Ahmedasel-Tayyebas pasiuntė kalėdinius sveikinimus popiežiui Pranciškui. Jis prisiminė judviejų susitikimą 2019 metų pradžioje, deklaraciją apie žmogiškąją brolystę, religijų ir kultūrų dialogą dėl viso pasaulio taikos, gerovės ir klestėjimo.

Egipto žiniasklaida pranešė, jog šiomis dienomis ir Egipto prezidentas Abdelis Fatahas al-Sisi paskambino Šventajam Tėvui perduoti kalėdinių sveikinimų. Pokalbyje tiek prezidentas, tiek popiežius pabrėžė taikų religijų sugyvenimą ir pažadėjo toliau dėl jo darbuotis. 

 

Galima priminti, jog nuo Abdelio Fataho al-Sisi valdymo pradžios gerokai pagerėjo koptų ortodoksų ir kitų Egipto krikščionių situacija. Buvo priimta konstitucija ir kiti įstatymai, kurie geriau ir aiškiau įtvirtino jų religijos laisvę, pajudėjo administraciniai ir biurokratiniai reikalai, dėl kurių vilkinimo su krikščionių gyvenimu susiję sprendimai, tokie kaip leidimas statyti bažnyčią, neretai būdavo įšaldomi keliems, keliolikai ar net dar didesniam skaičiui metų. Prezidentas al-Sisi buvo pirmasis krašto vadovas, kuris sudalyvavo Kalėdų pamaldose. Jo iniciatyva statomoje naujojoje Egipto administracinėje sostinėje iškilo didžiulė koptų ortodoksų katedra, kuri buvo inauguruota 2019 metų sausio 6 dieną, kai Egipto koptai ortodoksai šventė šv. Kalėdas pagal senąjį kalendorių. Katedra dedikuota Jėzaus gimimui. Tai, kad naujojoje sostinėje nuspręsta pastatyti tiek naują didelę mečetę, tiek vieną iš didžiausių visame regione krikščionišką bažnyčią, talpinančią per 5000 žmonių, iškalbingai liudija apie dabartinės valdžios dėmesį religijos laisvės pripažinimui ir broliškam religijų sugyvenimui. 

Šiuo metu, deja, yra tokių, kurie šį idealą atmeta, todėl ir šiais metais prie Egipto bažnyčių budi sustiprintos saugumo pajėgos. Šalyje netrūksta islamiško fundamentalizmo ir ginkluotų ekstremistų kuopelių, dėl šios priežasties turistams yra patariama vengti kai kurių zonų. Per kelerius praėjusius metus surengtos įvairios teroristinės atakos prieš Egipto krikščionis, prieš jų bažnyčias, prieš šventoves lankančius piligrimus. Siekdami didesnio girdimumo ir poveikio visuomenei teroristai planuoja atakas per Kalėdas ar per Velykas. 

Galima pasidžiaugti, kad šių metų šv. Kalėdų iškilmės katalikų ir kitoms Egipto krikščionių bendruomenėms, kurios ją šventė gruodžio 24–25 dienomis, praėjo taikiai. Jei apie 10 milijonų koptų ortodoksų sudaro per 10 procentų bendros Egipto populiacijos, tai katalikų yra per 200 000. Jie priklauso įvairių apeigų Bažnyčioms: chaldėjų, graikų melkitų, maronitų armėnų, sirų katalikų,  Romos katalikų, taip pat Aleksandrijos koptų katalikų patriarchatui, kuriam priklauso virš 30 000 tikinčiųjų. 

Pastarosios patriarchą Ibrahimą, kuris reziduoja Kaire, su šv. Kalėdomis pasveikino koptų ortodoksų popiežius Tawadrosas II, kuris lydimas kitų koptų ortodoksų vyskupų asmeniškai apsilankė koptų katalikų patriarchato būstinėje. 

Šv. Kalėdų iškilmės Mišių homilijoje koptų katalikų patriarchas Ibrahimas priminė angelo kvietimą Jėzaus gimimo naktį piemenims „Nebijokite“. Jis kalbėjo apie didžiulį skirtumą tarp Dievo baimės, kuri iš tiesų yra pagarba ir nenoras užgauti Dievo meilę ir šventumą, ir baimės, kuri yra gėdos, priešiškumo, nepasitikėjimo vaisius. Tokia baimė kartais virsta Dievo išsižadėjimu, kartais iškreiptu, nesveiku ir fanatišku santykiu su Dievu. Angelas kviečia sulaužyti tokios baimės grandines ir džiaugtis, nes mums gimė Išganytojas.  

„Kam reikalinga druska, jei jos neberiame į maistą?“ – klausė koptų katalikų ganytojas, perfrazuodamas Jėzaus palyginimą, jog jo mokiniai turi būti „pasaulio druska“. Kitais žodžiais tariant, krikščionys kviečiami su visais dalintis savo šventės ir savo išganymo džiaugsmu, patys jį visiškai priimti ir paversti gerumo darbais kitiems. (RK/ Vatican News)

2019 gruodžio 27, 14:57