Paieška

Vatican News
Popiežius Talino katedroje 2018 09 25 Popiežius Talino katedroje 2018 09 25  (ANSA)

Į Talino katedrą sugrįžo vyskupo kankinio liturginiai rūbai

Kai popiežius Pranciškus savo vizito Estijoje metu, 2018 metų rugsėjo 25 dieną, buvo supažindintas su arkivyskupo kankinio Eduardo Profittlicho istorija, jis pasakė: „Santo subito!“ („Tuoj pat šventuoju!“). 2019 metų kovo mėnesį baigtas beatifikacijos bylos diecezinis etapas ir byla perduota Šventųjų skelbimo kongregacijai Romoje. Lapkričio pabaigoje į Talino katalikų katedrą buvo pargabenti kankinio liturginiai rūbai, dėvėti vyskupo šventimų metu.

Katalikybės pėdsakai Estijos teritorijoje yra seni, tačiau šiandieninė katalikų bendruomenė sudaryta iš vos kelių tūkstančių žmonių. Tai lėmė praėjusių amžių katalikų ir protestantų konfrontacija: XVI amžiaus viduryje Estijos teritorijai patekus Švedijos karalystės įtakon katalikybė buvo uždrausta dėl Liuteronų Bažnyčios įsigalėjimo. Kai 18 amžiaus pradžioje kraštas tapo carinės Rusijos imperijos dalimi, daugiausia teisių turėjo valstybinė Ortodoksų Bažnyčia, tačiau buvo laikomasi dalinės tolerancijos liuteronų atžvilgiu.

Laikui bėgant panašias teises išsikovojo negausi, iš vos kelių šimtų asmenų sudaryta katalikų bendruomenė, dažniausiai vokiečių, lenkų ir lietuvių kilmės šeimų nariai. 19 amžiaus viduryje buvo pastatyta katalikų bažnyčia Taline, o amžiaus pabaigoje – dar viena Tartu mieste. 1924 m. įkurta Estijos apaštališkoji administracija ženklino tolimesnį Estijos katalikų bendruomenės atgijimą ir stiprėjimą. Už šios bažnytinės teritorijos tikinčiuosius iš pradžių buvo atsakingas Lietuvoje reziduojantis apaštalinis nuncijus. 1931 metais į Taliną atvyko pirmasis po kelių amžių čia reziduojantis ganytojas – jėzuitas iš Vokietijos Eduardas Profittlichas, kuris 1936 metais gavo vyskupystės šventimus ir buvo paskirtas Talino arkivyskupu. Viename Estijos Saremos salos muziejuje atrasti, identifikuoti ir į Talino katalikų katedrą pargabenti liturginiai rūbai buvo būtent tie, kuriuos Eduardas Profittlichas vilkėjo šios iškilmės metu. Arkivyskupas uoliai ėjo savo pareigas iki Antrojo pasaulinio karo pradžios ir sovietinės okupacijos. 1941 metų birželį jis buvo suimtas sovietinių saugumiečių, o kitų metų vasarį sušaudytas. 

Jei beatifikacijos bylos baigtis bus sėkminga ir arkivyskupas kankinys taps pirmuoju Estijos palaimintuoju ir šventuoju, šie rūbai bus ne vien istorinių įvykių liudininkai, bet ir vertinga relikvija. Kaip komentavo Katalikų Bažnyčios atstovė spaudai Marge Paas, nemažai arkivyskupui priklausiusių daiktų pražuvo, o tai, kas rasta dabar ar bus rasta ateityje, atsidurs specialioje koplyčioje, kurią žadama įrengti Talino katedroje. (RK / Vatican News)

2019 gruodžio 02, 17:34