Paieška

Vatican News
Kardinolas Leonardo  Sandri Kardinolas Leonardo Sandri 

Šv. Karolis Boromiejus – taikos užtarėjas Rytų Bažnyčių kraštuose

Kardinolas Leonardo Sandri paprašė melsti taikos malonės Artimųjų Rytų, Afrikos rago regionų kraštams, taip pat Ukrainai. Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas kalbėjo pirmadienį, lapkričio 4 d., Romoje, švęsdamas šv. Karolio Boromiejaus liturginį minėjimą.

Leonardo Sandri liturgijos homilijoje kvietė atminti Karolio Boromiejaus, Milano arkivyskupo ir kardinolo, šventumo pavyzdį, dažnai kontempliuoti Kryžių, matyti stokojančiuosius kūnu ir dvasia, jiems padėti veikliais meilės darbais.

Kryžiaus kontempliavimas nenukreipė šventojo Karolio dėmesio nuo stokojančiųjų, o paskatino rūpintis jų poreikiais: skelbti atsivertimo ir išganymo žodžius, vykdyti meilės darbus, pasilenkiant prie maro žaizdų, sakė kardinolas Sandri.

Pasak jo, Evangelijos skelbimas, perduodantis tikėjimo paveldą, neatskiriamas nuo atidumo vargstantiesiems, teisingumo vykdymo ir rūpinimusi bendrais namais. Kaip anuomet, apaštaliniais laikais, taip ir dabar niekas neturėtų sakyti „aš esu Pauliaus, aš – Apolo, aš – Kefo“, nes visi esame Kristaus ir sudarome vieną kūną dėl savo bendro krikšto, kurio dėka tapome broliais Brolyje ir broliais tarpusavyje.

XVI amžiuje gyvenęs Karolis gebėjo ryžtingai atsispirti laikmečio klaidoms, taip pat doktrininėms, tobulino kai kurių institucinių Bažnyčios formų, tokių kaip Susirinkimolas ir vietiniai sinodai, matmenį, skatino dvasininkų ir pasauliečių ugdymą, tarnavo vargstantiesiems. Kiekvienas matmuo, išgyventas su didvyriškomis krikščioniškomis dorybėmis, leido sugrąžinti skaisčią Kristaus Bažnyčios išvaizdą. Tai malonė, kurios turime prašyti ir nūdieną, sakė homilijoje kardinolas Leonardo Sandri.

Jis šv. Karolio Boromiejaus užtarimui taip pat pavedė smurto ir įtampos židinius Sirijoje, Libane, Irake, Etiopijoje, Eritrėjoje ir Ukrainoje, patikindamas, kad jo vadovaujama Rytų Bažnyčių kongregacija nuolat stebi poslinkius šiuose kraštuose.

Maldoje prašome, kad greitai išmuštų labai trokštamos taikos, susitaikinimo ir teisingumo bei pagarbos pagrindinėms žmogaus teisėms valanda. Kartu meldžiame, kad šių kraštų ganytojai, vyskupai ir kunigai darbuotųsi pasiaukodami jiems pavestoms kaimenėms, evangelinio stiliaus liudijimu ugdytų Evangelijos sklaidą ir bendrojo gėrio kūrimą su visais tikėjimo ir žmonijos broliais ir seserimis, palinkėjo Leonardo Sandri, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas.

Kalbėdamas apie Bažnyčios persekiojimus, kardinolas sakė, kad jie tęsiasi, krikščionys ir šiandien lieja kraują dėl ištikimybės Kristui. Nepaisant dviejų pasaulinių karų pamokos, konfliktai nesibaigia, be to, vėl yra pavojus, kad iškils politika ar religija besidangstančios ideologijos, deklaruojančios neapykantą žmogaus asmeniui ir religinei laisvei, sakė kardinolas Sandri, pavesdamas taikos prašymus ir širdžių atsivertimą praeities ir dabarties kankinių užtarimui. (SAK / VaticanNews)

2019 lapkričio 05, 15:48