Paieška

Vatican News
2019.10.04 Vangelo della 27.a domenica C - fede come un granello di senape

Savaitės Lietuvoje apžvalga (lapkričio 2)

Nors Seimas prieš keletą mėnesių nutarė Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) dieną įtraukti į švenčių sąrašą, piliečiai šį potvarkį, papildžiusį nedarbo dienų sąrašą, praktiškai pajus tik kitąmet. Toma Bružaitė „Bernardinai.lt “dienraštyje kėlė kitą klausimą: „Ar Vėlines švęsim?“. Ji primena apie netikusią painiavą, kai tyčia ar netyčia etninės kultūros puoselėtojai Vėlines supriešina su katalikiška Visų Šventųjų švente.

Pasak jos, švente Vėlines dera vadinti todėl, kad katalikai ne tik meldžiasi už mirusiuosius, bet ir švenčia Amžinąjį gyvenimą. „Prasmę šiai dienai suteikia ne poilsis nuo darbo, bet mūsų susitelkimas, malda ir prisiminimai apie Amžinybėn iškeliavusius artimuosius“,– rašė Toma Bružaitė.

Laikraščio „XXI amžius“ numeryje daug dėmesio skiriama partizanų atminimui. Plačiai aprašomos paskutinio su sovietų valdžia aktyviai kovojusio partizano Antano Kraujelio-Siaubūno laidotuvės. Apeigoms vadovavo arkivyskupas Gintaras Grušas. Laidotuvių homiliją sakęs pal Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius kun. Marius Talutis nurodė pagerbiamo paskutinio partizano sąsajas su pal. arkivyskupo Teofiliaus gyvenimu ir minėjo platų kankinių sąjūdį, apimantį daugelį garbingai žuvusių sovietų lageriuose.

Redaktorius Romas Bacevičius taip pat aprašo Paluobiuose vykusį Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Vasario 16 Deklaracijos signataro partizano Aleksandro Grybino-Fausto pagerbimą. Ten pat rašoma apie Svėdasų krašte Drobčiūnų miške prieš 70 metų žuvusių  septynių partizanų minėjimą pirmąjį lapkričio sekmadienį.

„XXI amžiuje“ taip pat džiaugiamasi Šiaulių Sukilėlių kanelyje įvykusiu pokyčiu: Į Lietuvos laisvės kovas simbolizuojantį paminklą gąžintos memorialinės lentos su 1863–1864 m. nužudytų sukilėlių pavardėmis.

Biržų krašto laikraštyje „Šiaurės rytai“ aprašyta graži Skrebiškių kaimo bendruomenės iniciatyva: sutvarkytas kapinių koplyčios laidojimo rūsys ir pagarbiai perlaidoti koplyčios fundatorių Koscialkovskių giminės palaikai.

Trečiadienį vyko akcija „Renkuosi gyvybę“: Vilniaus katedros aikštėje iš tūkstančių degančių žvakelių buvo sudėliotas mamos ir tėčio rankų  apkabinto kūdikio atvaizdas. Laisvos visuomenės instituto organizuotoje akcijoje dalyvavo ir šalies pirmoji ponia Diana Nausėdienė.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje straipsnis „Abortas: laisvė ar nesibaigiantis gedulas“ siejamas su akcijos „Renkuosi gyvybę“ tikslu: padėti moterims krizinio nėštumo būklėje. Mintimis dalijasi Krizinio nėštumo centro konsultantė psichologė doc. Giedrė Širvinskienė.

Pernai gegužę pakeitus žmonių palaikų laidojimo įstatymą praplėstos galimybės laidoti negimusius kūdikius. Panevėžio Šv. Petro ir Povilo parapijos klebono kun. Romualdo Zdanio iniciatyva bažnyčios šventoriuje jau prieš penkerius metus pastatytas paminklas Negimusiam kūdikiui. Kunigas pareiškė esąs pasirengęs palaidoti visus negimusius kūdikius, kurių nenorės laidoti jų tėvai.

Ypatingojo misijų mėnesio proga Kaišiadorių vyskupijos svetainėje kun. Marius Talutis supažindina su šios vyskupijos kunigų misionierišku liudijimu: pagerbiamas kunigų Stanislovo Kiškio, Zigmo Neciunsko ir Marijono Petkevičiaus atminimas.

Adomynės kaimo bendruomenė drauge su Kupiškio etnografijos muziejumi bei kultūros centru Pasaulinę misijų dieną paminėjo konferencija „Adomynės apylinkių bažnyčios: istorija ir dabartis“. Adomynė yra viena šių metų mažųjų kultūros sostinių.

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro komanda pristatė pirmąją Lietuvoje mobilią katalikišką programėlę VAJC –ji turėtų padėti jauniems žmonėms ugdyti dvasinį gyvenimą.

Ketvirtadienį, paskutinę spalio dieną minėta Reformacijos diena. Krikščioniško XFM radijo laidoje „Horizontai“ apie evangelikų reformatų lūkesčius bei iššūkius mintimis dalijosi Reformatų sinodo direktorė dr. Renata Bareikienė. Ji taip pat buvusi ilgametė Lietuvos Biblijos skaitymo draugijos pirmininkė, pasakojo apie šeimoje nuo vaikystės įgytą Šventojo Rašto skaitymo ir studijavimo poreikį.

„Bernardinai. lt“ dienraštyje kelios publikacijos nušvietė nesutarimus tarp Letuvos musulmonų: Lietuvos totorių bendruomenė atsiribojo nuo mečetės statybų projekto Vilniuje. Lietuvos totorių požiūrį išsakė istorikė prof. Dr. Tamara Bairašauskaitė. Musulmoniškųjų kultūrų tyrinėtojas prof. Egdūnas Račius teigia: „Pleištas Lietuvos musulmonų bendruomenėje susijęs su politine situacija Turkijoje“.

Praėjusį sekmadienį minėtas Vilniaus arkikatedros grigališkojo choro „Schola Gregoriana Vilnensis“ gyvavimo 30 -metis. Vyskupas Darius Trijonis šia proga sakytame pamoksle minėjo popiežių Benedikto XVI ir Pranciškaus mintis apie liturginės muzikos ir evangelizacijos ryšį. Ganytojas sakė: „Grigališkasis giedojimas kviečia įsiklausyti į šalia esantįjį ir sutelkia mūsų balsus į vientisą melodiją, kuri veržiasi šlovinti Aukščiausiąjį“.

Paskutinį spalio šeštadienį Mažeikiuose vyko „Palaiminimų šeštadienis“ tema „Apsiginkluokite visais Dievo ginklais“. Konferencijas vedė vysk. Kęstutis Kėvalas ir pranciškonas br. Gediminas Numgaudis OFM. Renginio įrašas patalpintas Youtube kanale.

Tarp Amazonijai skirto Vyskupų sinodo Baigiamojo dokumento punktų buvo siūlymas įvesti moterų diakonatą. „Bernardinai.lt“ redaktorius Simonas Bendžius paprašė šią temą akademiškai studijavusio vyskupo Algirdo Jurevičiaus komentaro. Ganytojas siūlo palaukti šį klausimą nagrinėsiančių teologinių komisijų išvadų ir popiežiaus sprendimo. Jis taip pat siūlo pirmiausia žvelgti į vietos Bažnyčios poreikius: Lietuvoje nuolatinis diakonatas žengia tik pirmuosius žingsnius.

Kastantas Lukėnas

2019 lapkričio 02, 14:46