Paieška

Vatican News
Italijos Charizminio atsinaujinimo susitikimas Pompėjoje Italijos Charizminio atsinaujinimo susitikimas Pompėjoje 

Italijos Charizminio atsinaujinimo rekolekcijos Asyžiuje

Italijos Charizminio atsinaujinimo sąjūdžio sielovadininkai dalyvavo rekolekcijose Evangelijos pagal Luką tema: „Į šiuos namus šiandien atėjo išganymas“. Dvasinės pratybos vyko „Domus pacis“ namuose Asyžiuje lapkričio 11–16 dienomis.

Rekolekcijose dalyvavo Charizminio atsinaujinimo sąjūdžio kunigai, diakonai ir pašvęstieji iš visų Italijos Bažnyčios regionų. Rekolekcijose surengti du dvasinių pratybų seminarai apie naują gyvenimą Šventojoje Dvasioje ir charizmų praktikavimą. Rekolekcijoms vadovavo Mantujos vyskupas Marco Busca, buvęs sakramentinės teologijos ir dvasingumo profesorius, seminarams – Italijos Charizminio atsinaujinimo sąjūdžio pirmininkas, pasaulietis Salvatore Martinez ir kun. Mario Pietrogrande, sąjūdžio dvasios tėvas.

Popiežius Pranciškus prieš keletą metų kartu su Italijos charizmininkais atšventė sąjūdžio penkiasdešimtąsias metines, šiemet susitiko su šešiais tūkstančiais Tarptautinio katalikų charizminio atsinaujinimo judėjimo narių, jiems kalbėjo apie novatoriškumą Bažnyčios gyvenime.

Tai, kas Bažnyčioje nauja, kartais priimama su nepatiklumu, su destabilizacijos baime. Atsargumas ar netgi baimė yra visiškai suprantami žmogiški jausmai. Tačiau visada turime atsiminti ir Viešpaties žodžius, užrašytus Apreiškimo Jonui knygoje: „Štai aš visa darau nauja“ (Apr 21, 5).

Dievo mums dovanojamas naujumas visada yra palaima, nes visa, ką Dievas mums duoda, teka iš jo mylinčios širdies. Mums sunku išvengti pagundos tenkintis tuo, ką turime, nieko nekeisti, džiaugtis tuo, kas yra. Ši pagunda – ne iš Dievo Dvasios. Šventoji Dvasia niekada mums nesiūlo sustoti. Nepasiduokime šiai pagundai. „Aš visa darau nauja“, – sako Viešpats, priminė popiežius Pranciškus. (SAK / VaticanNews)

2019 lapkričio 16, 15:09