Paieška

2018 gegužės mėnesio išpuolyje buvo nužudyti du kunigai ir septyniolika tikinčiųjų 2018 gegužės mėnesio išpuolyje buvo nužudyti du kunigai ir septyniolika tikinčiųjų 

Išlaisvintas kunigas nigerietis

Iš Nigerijos atėjo gera žinia apie lapkričio 15 dieną pagrobto Enugu valstijos kunigo Teofilio Ndulue išlaisvinimą. Kunigas dalyvavo vyskupijos sielovadiniame susitikime, o grįžtant atgal į parapiją jo automobilis buvo sustabdytas ginkluotų vyrų.

. Kartu su kunigu buvo ir parapijos moterų katalikių asociacijos pirmininkė, tačiau ji netrukus buvo paleista. Policija pradėjo didelę kunigo paieškos akciją. Laimei, šis pagrobimo atvejis pasibaigė išlaisvinimu. Nėra pateikta detalių apie pagrobėjus ar išlaisvinimo aplinkybes, tik nurodoma, jog pagrobtasis buvo išlaisvintas Enugu valstijos Udi miesto apylinkėse. Išlaisvinimo žinią patvirtino ir vietos vyskupijos aplinkraštis, ir policija. Kunigų pagrobimai Nigerijoje pasidarė tokie dažni, jog kai kas pradėjo įtarti tyčinę ir organizuotą akciją. Kelių nepavyko išlaisvinti, jie buvo rasti negyvi. (RK / Vatican News)

2019 lapkričio 19, 15:25