Paieška

Vatican News
2019.11.04 Libro Missione di Gianni Valente

Bažnyčios misija „ad gentes“ Europoje

Misija Ad gentes? Pagal tradicinę sampratą – tai siuntimas į Evangelijos nepažįstančias tolimas šalis, Afrikos ar Azijos kraštus. Pagal dabartinę „tautų evangelizavimo“ sampratą – tai reiškia imtis misijos darbų visur. Pakrikštytieji kviečiami taip pat savo gimtinėse vykyti mokinių misionierių misiją.

Apie misiją Ad gentes svarstyta Popiežiškajame Urbono universitete Romoje surengtame suvažiavime: „Nuo Maximum illud iki Evangelii gaudium, t.y. nuo popiežiaus Benedikto XV enciklikos apie misiją evangelizuoti visas pasaulio tautas ir į visus kraštus siųsti misionierius iki popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo apie Evangelijos skelbimą šiandieniame pasaulyje.

Suvažiavime skaityti pranešimai apie Bažnyčios misijos atnaujinimo svarbą visuose žemynuose, tačiau šalia specifinių temų apie misijos kontekstus Afrikoje ir Azijoje kalbėta ir apie padėtį ir uždavinius Europoje.

Profesorius Eloy Bueno iš Šiaurės Ispanijos teologijos fakulteto (Facultad de Teologia del Norte de España) pabrėžė, jog europietiškos Bažnyčios turi atgaivinti ir sudabartinti misiją Ad gentes, nes tai praturtintų tiek Bažnyčią, tiek jos vykdomą visuotinę misiją. Tokiu būdu Europa vėl atrastų savo vaidmenį pasaulinės Bažnyčios gyvenime, taip pat tarptautinės geopolitikos kontekste. Tai skubus uždavinys Europai dabartiniu istoriniu momentu, kai žemynas išgyvena tapatybės ir krikščioniško susvetimėjimo krizę, sakė teologas.

Kitas suvažiavimo prelegentas Karl Wallner, Austrijos Popiežiškųjų misijų darbų nacionalinis direktorius sakė, jog autentiškas krikščioniškas gyvenimas Europoje jau virto mažumos programa; Bažnyčios apeigos jau suvokiamos tik kaip kultūrinė programa. Kalbėtojas būgštavo, kad misija Ad gentes Europoje nepakankamai stipri. Pasak jo, tikinčiųjų katalikų skaičiaus mažėjimas jau paveikė Bažnyčios pasaulinę misiją. Kaip pavyzdį jis paminėjo, jog sparčiai mažėja parama jaunoms Bažnyčioms. Pasaulinės misijų dienos proga 2008 metais Europoje paaukota 63 milijonai eurų: praėjusiais metais – tik 40 milijonų eurų.

Svečias iš Austrijos paminėjo Bažnyčios misijų modernizavimo problemą, kritikavo skaitmeninį atsilikimą. Bažnyčios Europoje nepakankamai naudojasi komunikavimo galimybėmis, televizija, radiju ir socialiniais tinklais.

Popiežiškųjų misijų darbų draugijos atstovas iš prancūzakalbės Kanados t. Youland Ouellet palygino situaciją šeštajame dešimtmetyje, kai Kanada siuntė misionierius į visą pasaulį, steigė naujas kongregacijas, su dabarties „dvasine dykuma“, kurioje  gyvenama pagal „moderniąsias vertybes“. Tačiau yra drąsinančių atgimimo ženklų – sekuliarizuotos Kanados vyskupijose vėl kalbama apie Bažnyčios misijas, formuojami mokiniai misionieriai ir mokinių misionierių bendruomenės, vėl atrandama Bažnyčia, jos prigimtis, Krikšto suteikiama malonė.

Turi keistis mūsų katalikiškos kultūros požiūris, reikia atsivertimo, reikia daryti ir matyti tikrovę ne taip, kaip buvome pratę. Tai pagrindinis iššūkis nūdienos Bažnyčiai, sakė prelegentas iš Kanados. (SAK / VaticanNews)

2019 lapkričio 30, 17:14