Paieška

Vatican News
Šv. Jonas Paulius II ir užsienio lietuvių vyskupas Paulius Baltakis OFM Lietuvos krikšto jubiliejaus minėjime Vatikane 1987 m. Šv. Jonas Paulius II ir užsienio lietuvių vyskupas Paulius Baltakis OFM Lietuvos krikšto jubiliejaus minėjime Vatikane 1987 m. 

Šv. Jono Pauliaus II šimtmetis

Trečiadienį sukanka šv. Jono Pauliaus II išrinkimo keturiasdešimt pirmosios metinės. Romoje 1978 metų spalio 16 dieną išrinktas apaštalo Petro sosto įpėdinis 58 metų Krokuvos kardinolas šv. Karolis Wojtyla pasivadino savo tiesioginio pirmtako popiežiaus Jono Pauliaus I vardu. Jonas Paulius II – pirmas lenkų kilmės popiežius Bažnyčios istorijoje, pirmas ne italas Romos vyskupas nuo XVI amžiaus. Dvidešimt septintaisiais popiežiavimo metais mirusio Karolio Wojtylos – Jono Pauliaus II – pontifikatas ilgiausias XX amžiuje ir trečiasis pagal ilgumą nuo pirmojo Romos vyskupo apaštalo šv. Petro.

Lenkijos Bažnyčia sekmadienį, spalio 13 dieną, šv. Jonui Pauliui II skirtos metinės „Popiežiaus dienos“ proga pradėjo Karolio Wojtylos – Jono Pauliaus II – šimtmečio jubiliejų, kuris bus iškilmingai užbaigtas per šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtąsias metines 2020 metais.

Šv. Karolis Wojtyla gimė Vadovicuose, Krokuvos vyskupijoje 1920 metų gegužės 18 dieną. Įšventintas kunigu Krokuvoje 1946 metais, konsekruotas Krokuvos vyskupu augziliaru 1958 metais, paskirtas šios vyskupijos arkivyskupu metropolitu vykstant Antrajam Vatikano susirinkimui 1964 metais ir kardinolu 1967 metais.

„Popiežiaus dvasinė drąsa, išmintis ir stiprybė padėjo pakeisti Lenkiją“, – pareiškė fundacijos Lenkijoje „Naujojo tūkstantmečio darbai“ pirmininkas kun. Dariuszas Kowalczykas. Pasak jo, lenkai turi būti šiam popiežiui dėkingi už istorines permainas krašto istorijoje. Fundacija ragina iš naujo atrasti šv. Jono Pauliaus II mokymą apie Dievo gailestingumą ir jį perduoti, remia švietimo iniciatyvas, skirtas ypač nepasiturinčiam jaunimui, 2018 metais minit „Popiežiaus dieną“ surinko beveik du milijonus eurų jaunimo mokslo stipendijoms, ir skiria metinę premiją „Totus Tuus“, pavadintą pagal šv. Jono Pauliaus II vyskupo ir popiežiaus šūkį.

Jonas Paulius II Lietuvių koplyčioje Vatikane 1981 m. Koncelebruoja vyskupai Antanas Deksnys ir Paulius Marcinkus
Jonas Paulius II Lietuvių koplyčioje Vatikane 1981 m. Koncelebruoja vyskupai Antanas Deksnys ir Paulius Marcinkus

Šv. Jonas Paulius II, pirmasis Lietuvą aplankęs popiežius, nuo pirmųjų popiežiavimo dienų liudijo ypatingą artumą Bažnyčiai Lietuvoje ir Lietuvai. Pradėdamas pontifikatą 1978 metų spalio 22 dieną –  ši diena paskelbta Jono Pauliaus II liturginiu minėjimu – kreipėsi į Dievo Motiną Adomo Mickevičiaus žodžiais: „Šventoji Motina, Čenstakavos gynėja, tavim ir Aušros Vartai Vilniuje garsėja“. Tą pačią dieną šv. Jonas Paulius II programinėje homilijoje prakalbėjo lietuviškai, nuoširdžiai padrąsindamas geležinės uždangos atskirtus „brolius lietuvius“ palinkėjo: Būkite laimingi ir ištikimi Kristui! (SAK / Vatican News)

Popiežius Jonas Paulius II 1978 m. spalio 22 d.
Popiežius Jonas Paulius II 1978 metais
Popiežius Jonas Paulius II 1978 metais
2019 spalio 15, 14:31