Paieška

Vytautas Kazlauskas – „Vaiko tėviškės namų“ steigėjas, buvęs LVK generalinis sekretorius ir Vatikano radijo redaktorius Vytautas Kazlauskas – „Vaiko tėviškės namų“ steigėjas, buvęs LVK generalinis sekretorius ir Vatikano radijo redaktorius  

Našlaičių sekmadienis „Aš esu mylimas“

Tarptautinė ekumeninė akcija kasmet lapkričio pradžioje kviečia prisiminti krikščionišką įpareigojimą globoti betėvius vaikus pagal pranašo Izaijo kvietimą: „užstokite našlaitį“ (Iz 1, 17). Taip pat Psalmių autoriui Dievas yra „našlaičių tėvas“ (Ps 68,6).

Rygos katalikų arkivyskupija pranešė, jog ir jos tikintieji šiemet jau šeštąjį kartą dalyvaus solidarumo ir maldos akcijoje už betėvius vaikus. Daugelyje kraštų krikščioniškos bendruomenės šios dienos minėjimui pasirinko lapkričio 10 dieną, tačiau Latvijoje tiek katalikai, tiek evangelikai Našlaičių sekmadienį minės savaite ankščiau, lapkričio 3 dieną.

Ši diena skirta paremti ir užtarti ne tik betėvius vaikus, gyvenančius vaikų globos bendruomenėse, bet ir našlaičius įvaikinančius žmones, „kad jie taptų šeimomis“.

Betėviais vaikais Rygoje rūpinasi arkivyskupijos Šventosios šeimos namai, reguliariai organizuojantys vaikų auklėtojų ir būsimų vaikų globėjų ugdomuosius susitikimus, diskusijas ir kursus. Kitos latvių katalikų bendruomenės reguliariai lanko betėvius vaikus, praveda užsiėmimus, dalijasi savo patirtimi.

Anot portalo katolis.lv, vien to negana. Tikinčiųjų bendruomenės kviečiamos „Našlaičių sekmadienį“ ne tik melstis už vaikus, jų tikruosius tėvus, įtėvius, globėjus, su jais švęsti kartu, lankyti vaikų globos namus ir kurti globos iniciatyvas, bet pasvarstyti, ką dar Bažnyčia gali padaryti, kad pagerintų kartais apverktinai sunkią betėvių vaikų situaciją. Taip pat išsakytas kvietimas šiai temai skirti dėmesį homilijose ir teminiuose susitikimuose

Panevėžio evangelinė bažnyčia Facebook socialiniame tinkle pakvietė ir Lietuvoje paminėti „Našlaičių sekmadienį“:

„Kviečiame prisiminti Dievo meilę mums ir ją parodyti tiems, kurie jos nepatiria. Kadangi Dievas mus pirmas pamilo, tą meilę rodome ir duodame kitiems. Parodykime meilę - globodami, įsivaikindami ir kitaip palaikydami našlaičius visame pasaulyje“.

Facebook paskyroje pasidalinta video įrašu „Aš esu mylimas“. (SAK / VaticanNews)

2019 spalio 30, 16:15