Paieška

Vatican News
Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ   (Saulius Augustinas Kubilius)

Lietuvos spaudos apžvalga (spalio 5)

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ: kol kas išbandymo laisve Lietuva dar neišlaikė, deja mūsų visuomenėje dar per daug savanaudiškumo.

Kardinolas Sigitas Tamkevičius pastarosiomis savaitėmis, be viso kito, turėjo atlaikyti ir nemenką žurnalistų antplūdį iš Lietuvos ir užsienio šalių. Italų, anglų, ispanų, lenkų katalikų agentūrų bei portalų parengtuose interviu iškeliama jo tikėjimo liudijimo svarba visuotinės Bažnyčios mastu, teiraujamasi įžvalgų apie dvasinius Europos pamatus ir ateitį.

Istoriniam įvykiui netrūko ir visuomeninio transliuotojo laidų, taip pat interviu Lietuvos medijose. Čia nuskambėjo ne tik šventiškas pagerbimas, bet ir kritiškas kardinolo Sigito Tamkevičiaus žodis apie šiandienos Lietuvą: kol kas išbandymo laisve Lietuva dar neišlaikė, deja mūsų visuomenėje dar per daug savanaudiškumo.

Antradienį iškilmingomis Mišiomis Kaišiadorių katedroje pradėtas Ypatingasis misijų mėnuo. Vyskupas Jonas Ivanauskas sveikinimo žodyje paminėjo simbolinę sąsają: misijoms skirtas mėnuo pradedamas didžio misionieriaus ir ištikimo ganytojo pal. Teofiliaus Matulionio gerbimo vietoje. Homilijoje Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius priminė dvasinį ryšį, siejusį pal. Teofilių Matulionį ir misijų globėją šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę ir siūlė būdą, kaip misionieriauti nekeliaujant į tolimus kraštus: „pasibelskite į širdį šalia jūsų esančio žmogaus, kuriam reikia jūsų tikėjimo liudijimo ir iš tikėjimo kylančio paguodos žodžio“. Ganytojas kvietė pažadinti „kiekviename pakrikštytajame glūdinčią malonės galią“. Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petar Rajič savo žodyje taip pat pabrėžė kiekvienam pakrikštytajam tenkantį įpareigojimą: gautu tikėjimu dalytis su šalia esančiu žmogumi – be įkyrumo, be prievartos, be ilgų kalbų – tiesiog gyvenimo džiaugsmu ir liudijimu.

Ypatingajam misijų mėnesiui skirtoje interneto svetainėje misijos.katalikai.lt skelbiamas Popiežiškųjų misijų draugijų nacionalinio direktoriaus saleziečio kun. Alessandro Barelli SDB kvietimas: spalio mėnesį būti misionieriais į Lietuvą siunčiami visi katalikai – net 2 milijonai.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ ir facebook paskyroje ir „Bernardinai.lt“ dienraštyje dalijasi mintimis, išsakytomis per šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės šventę Raudondvaryje. Iš šios Bažnyčios mokytojos, kurios žemiškasis gyvenimas buvo trumpas, ganytojas siūlo pasimokyti pirmiausia nelikti drungniems, neplūduriuoti pasroviui, bet gyventi turint kryptį ir tikslą. Antra šv. Teresėlės pamoka: ieškoti svarbiausių dalykų, neleisti, kad juos užgožtų menkniekiai. O trečia – šventoji misionierių globėja moko mus turėti plačią širdį, neapsiriboti vien savo reikalais, savo kiemu. „Mūsų bendruomenėms reikia misionieriško užmojo: apsidairyti dar plačiau ir pagalvoti, ką galėtume ir turėtume pasiekti su Gerąja Naujiena savo parapijoje, mieste, šalyje, pasaulyje“, – tokiomis kelio gairėmis dalijasi arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ.

Kauno Švč. Sakramento bažnyčioje Ypatingasis misijų mėnuo pradėtas jaunimo šlovinimo vakaru. Į naujai formuojamas šios bažnyčios erdves sukvietė arkivyskupijos Šv. Jono Pauliaus II piligrimų centras, šiemet minintis įkūrimo dešimtmetį.

Plačią misionieriško veikimo įvairovę išskleidžia straipsniai spalio „Artumoje“. Brolis Ramūnas Mizgiris OFM pažymi krikščionių skelbimo naujybę: Bažnyčios skelbiamas vilties Žodis turi žmogiškąjį veidą, tai Dievas, parodęs mums savo meilę iki galo.

Lietuvoje antrus metus gyvenantis kun. redemptoristas Rastislavas Dluhy CSsR iš Slovakijos dalijasi mintimis apie tikėjimo skleidimo būdus, drauge pastebėdamas, kad kitus evangelizuojant reikia ir pačiam nuolat auginti savo tikėjimą.

Gydytoja misionierė Viktorija Čirvinskaitė yra Tiberiados bendruomenės asocijuota narė ir jau dvejus metus darbuojasi Filipinuose. Ji vienintelė gydytoja tarp 35 tūkst. Talimo saloje vargingomis sąlygomis gyvenančių žmonių. Ji pasakoja apie būtiną discipliną: Kristus ir maldos laikas yra gyvybiškai svarbus kaip deguonis. „Kitaip neįmanoma misijoje išgyventi, išbūti, ir neišprotėti, neperdegti. Svarbu nepasiduoti pagundai būti gelbėtoju“,– sako gydytoja Viktorija, skleidžianti Filipinuose „gerumo virusą“.

T. Antanas Saulaitis SJ pasakoja apie Brazilijos miestelio parapijoje iš pranciškonės sesers Suzanos Kirkilaitės gautas misionieriško veikimo pamokas.

Marijonas kun. Kęstutis Kazimieras Brilius MIC buvo vienas pirmųjų Lietuvos dvasininkų, pažinusių skaitmeninių technologijų galimybes ir ėmusių apaštalauti elektroninėje erdvėje. –Tai buvo pasakojimai iš Ypatingajam misijų mėnesiui skirtos skilties spalio „Artumoje“.

Penktadienį minėta kūrinijos globėjo šv. Pranciškaus diena. „Bernardinai.lt“ dienraštyje redaktorius Simonas Bendžius pasakoja savo gyvenimo istoriją – kaip Pranciškus Asyžietis jį lydi nuo pirmų gyvo tikėjimo patirčių pranciškoniškuoju dvasingumu gyvenančioje Tiberiados bendruomenėje. Autorius baigia rašinį siūlydamas pranciškonišką požiūrį į kūrinijos apsaugą: šv. Pranciškaus taika su kūrinija – tai visų pirma taika su Dievu. Viešpats yra visos kūrinijos šeimininkas. Jis padės (jei tik patys norėsim ir prašysim) darbuotis planetos labui.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės dieną Paštuvos seserys karmelitės šventė vienuolijos atkūrimo 25-erių metų sukaktį. Žurnalas „Kelionė“ ir „Bernardinai.lt“ skelbia Škotijoje gimusios, lietuviškų šaknų turinčios ses. Kūdikėlio Jėzaus Marijos Juozapos OCD pasakojimą.

Šeštadienį, šventosios Faustinos Kovalskos liturginio minėjimo dieną Vilniaus arkivyskupija sukvietė į renginį Šv. Faustinos namelyje, kurio metu skaitytos šv. Faustinos ir pal. Mykolo Sopočkos dienoraščių ištraukos.

Pirmadienį Seime vykusi Lietuvos Caritas surengta konferencija apie kelius link gerovės valstybės sulaukė palankaus žiniasklaidos dėmesio. Populiariai perteiktos LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininko vysk. Kęstučio Kėvalo mintys apie didžiausio dėmesio reikalingas visuomenės grupes, pagalbos teikimą laikantis subsidiarumo principo ir įspėjimas dėl perdėtų „globojančios valstybės“ lūkesčių.

Kastantas Lukėnas

2019 spalio 05, 18:40