Paieška

Vatican News
Kardinolas Steponas Wyszynski Kardinolas Steponas Wyszynski  

Lenkija: laukiant Stepono Wyszynskio beatifikacijos

Lenkijos vyskupai pakvietė dvasiškai pasirengti kardinolo Stepono Wyszynskio beatifikacijai Varšuvoje 2020 m. birželio 7 d. Pasak Varšuvos arkivyskupo, nauji leidiniai apie būsimą palaimintąjį padės atminti ir geriau suprasti iškilios asmenybės svarbą Lenkijos Bažnyčiai bei sekti jo šventumo pavyzdžiu.

Kardinolas Steponas Wyszynskis ėjo Vyskupų konferencijos pirmininko pareigas 1948–1981 m.– labai sudėtingu Bažnyčios Lenkijoje laikotarpiu, kai komunistinė valdžia kovojo su religija ir Bažnyčia, siekdama sukurti ateistinę visuomenę. Išlaisvintas po trejų kalinimo metų Steponas Wyszynskis paskelbė dvasinio pasipriešinimo programą 1966 m. švęsto Lenkijos krikšto tūkstantmečio proga – devynerių metų noveną žmonių tikėjimui ir krikščioniškai moralei atgaivinti.

Tokiu būdu Lenkijos Bažnyčios primas siekė sudaryti sąlygas lenkų tautos tapatybei ir vidinei laisvei išsaugoti ir, esant palankioms sąlygoms, net ir išorinei laisvei atkurti. Šios garbingojo Dievo tarno pastangos virto tikrove po jo mirties, priminė komunikate Lenkijos episkopatas. (SAK / Vatican News)

2019 spalio 22, 15:03