Paieška

Vatican News
Iš k.: Steponas Wyszynskis ir Karolis Wojtyla (Jonas Paulius II) Iš k.: Steponas Wyszynskis ir Karolis Wojtyla (Jonas Paulius II) 

Kardinolas Wyszynskis (1901–1981) bus skelbiamas palaimintuoju

Istorinis Bažnyčios Lenkijoje primas kardinolas Steponas Wyszynskis bus skelbiamas palaimintuoju. Garbingojo Dievo tarno užtarimu įvykusį stebuklą patvirtino Šventųjų skelbimo kongregacija. Popiežius audiencijoje trečiadienį kongregacijos prefektui leido paskelbti dekretą, atveriantį kelią skelbti Gniezno ir Varšuvos arkivyskupą metropolitą, vadinamą Lenkijos tūkstantmečio primu, Bažnyčios palaimintuoju.

Zuzelos kaime, dabartinėje Mazovijos vaivadijoje, dvidešimtojo amžiaus pradžioje gimęs primas nacių okupacijos laikotarpiu Lenkijoje gelbėjo žydus, tapo nekvestionuojamu nacionaliniu ir Bažnyčios autoritetu komunistinio režimo valdymo metais, nepaisant antikatalikiškų persekiojimų, kuriuos patyrė asmeniškai, reikšmingai prisidėjo prie Bažnyčios ir ateistinės valstybės santykių gerinimo, prašė dialogu spręsti diktatūriniam režimui mestus Solidarumo sąjūdžio iššūkius.

Popiežius Jonas Paulius II ir kardinolas Steponas Wyszynskis 1978 spalio 22 d. Šv. Petro aikštėje
Popiežius Jonas Paulius II ir kardinolas Steponas Wyszynskis 1978 spalio 22 d. Šv. Petro aikštėje

Lenkijos primas Wyszynskis sulaukė lenko Karolio Wojtylos išrinkimo popiežiumi, dalyvavo jį išrinkusioje konklavoje, priėmė popiežių Joną Paulių II Lenkijoje. Mirė 1981 metų gegužės 28 dieną, praėjus kelioms savaitėms po nepasisekusio, bet popiežių sunkiai sužeidusio pasikėsinimo į jo gyvybę. Kardinolo Wyszynskio beatifikacijos byla pradėta 1989 metais, popiežiaus šv. Jono Pauliaus II prašymu.

Popiežius Jonas Paulius II ir kardinolas Steponas Wyszynskis
Popiežius Jonas Paulius II ir kardinolas Steponas Wyszynskis

Paskelbti aštuoni Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai

Popiežius Pranciškus audiencijoje kardinolui Angelo Becciu įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti iš viso aštuonis dekretus: juose patvirtinti trijų Garbingųjų Dievo tarnų – lenko Wyszynskio, italo kunigo Mottola ir italės pasaulietės Sabattini užtarimu įvykę stebuklai, dviejų pasauliečių – ispano Roig y Diggle ir brazilės Cardoso da Silva – kankinystė ir trijų Dievo tarnų herojiškos dorybės – italo arkivyskupo Bertazzoni, prancūzo kunigo Querbes ir ispanės vienuolės Sanchez Villoria. (SAK / Vatican News)

2019 spalio 03, 14:05