Paieška

Vatican News
Kardinolas Gracias iš Indijos su dalitų šeima Kardinolas Gracias iš Indijos su dalitų šeima 

Indijos vyskupų vizito metu tikimasi atkreipti dėmesį į dalitų diskriminacijos problemą

Nuo rugsėjo 13 d. iki spalio 3 d. vyks Indijos vyskupų vizitas Ad limina apostolorum, kurio metu keturios vyskupų grupės susitiks su popiežiumi, informuos apie Bažnyčios Indijoje gyvenimą. Pirmąją Indijos vyskupų grupę popiežius priėmė penktadienį, rugsėjo 13 d.

Dalitų aktyvistai tikisi, kad  Indijos vyskupų susitikimų su popiežiumi metu bus aptarta ir dalitų diskriminacijos problema. Katalikų Bažnyčios vadovo informavimas galėtų tapti viltimi, kad situacija Indijoje, kurioje veikia socialinė kastų sistema, pradės keistis.

Dalitai – tai socialinė grupė Indijoje, kuriai priklausantieji turi tokį žemą socialinį statusą, kad dažnai yra įvardijami kaip esantys už kastų sistemos ribų. Todėl dalitai neretai vadinami neliečiamaisiais. Žodis dalit išvertus reiškia „užguitas, žlugęs”. Dalitais apie 1930 metus save ėmė vadinti patys šiai socialinei grupei priklausantys žmonės. Buvo manoma, kad gimti dalitu yra bausmė už nuodėmes praeitame gyvenime.

Dalitai turėjo prievolę atlikti nemalonius darbus, tokius kaip kūnų paruošimas laidotuvėms, kenkėjų naikinimas ar kailių išdirbimas. Aukštesniųjų kastų atstovai buvo įsitikinę, kad tokie darbai suteršia žmogų dvasiškai. Be to, dalitai neturėjo teisės lankytis induistų šventyklose, taip pat būti mokomi skaityti. Dalitai negalėjo ne tik eiti pro vietas, kuriose gyveno aukštesnių kastų atstovai, bet ir naudotis bendrais vandens šuliniais, nes buvo baiminamasi, kad jų prisilietimas gali užteršti vandenį visiems gyventojams. Dalitas, atsitiktinai susidūręs su privilegijuotų kastų – brahmanų ar kšatrijų – atstovais, turėjo kristi žemėn, tokiu būdu apsaugodamas minėtų kastų atstovus nuo savo nešvaraus šešėlio prisilietimo.

Reikia pastebėti, kad žmogus, gimęs atitinkamoje socialinėje grupėje, neturi galimybės jos pakeisti. Tokia istoriškai susiklosčiusi situacija yra aktuali ir mūsų dienomis. Nors šiais laikais dalitai turi daugiau teisių nei anksčiau, tačiau vis dar susiduria su diskriminacija norėdami įsidarbinti, studijuoti, taip pat dėl užimamos žemos socialinės padėties negali laisvai pasirinkti gyvenimo partnerio.

Diskriminacija ryški ir krikščionybę išpažįstančiose bendruomenėse: dalitai turi ribotas galimybes įsidarbinti krikščioniškose institucijose, negali ir laisvai atsiliepti į pašaukimą pašvęstajam gyvenimui dėl savo žemos socialinės padėties. Indijoje gyvena 27 milijonai krikščionių, iš jų daugiau nei du trečdaliai – dalitų. Skaičiuojama, kad iš 27 000 Indijos krikščionių dvasinininkų yra tik 2 500 dvasininkų dalitų, o iš 65 000 gyvenimą paskyrusių pašvęstajam gyvenimui yra tik 1 600 žmonių, kurie priklauso dalitų socialinei klasei.

2016 m. Indijos katalikų vyskupų konferencija paskelbė pripažįstanti, kad dėl istorinių aplinkybių dalitai buvo diskriminuojami ir Indijos visuomenėje turėjo neliečiamųjų vaidmenį negatyviąja prasme bei teigė, jog dalitams privalo galioti tokios pat teisės kaip ir kitiems Indijos gyventojams. Vis dėlto praėjus trejiems metams nuo vyskupų konferencijos pareiškimo situacija pakito nedaug. (AČ / VaticanNews)

2019 rugsėjo 13, 13:06