Paieška

Vatican News
Popiežius šv. Jonas Paulius II Sirakūzų Marijos Ašarų bazilikoje 1994 m. Popiežius šv. Jonas Paulius II Sirakūzų Marijos Ašarų bazilikoje 1994 m.  

Sirakūzų Marijos Ašarų bazilika paskelbta regiono šventove

Sirakūzuose, rytų Sicilijoje, paminėtos Marijos Ašarų 66-osios metinės, šiemet švęstos itin iškilmingai: Sicilijos vyskupų konferencijos pirmininkas, Katanijos arkivyskupas Salvatore Gristina ketvirtadienį, liudijant vietos vyskupui, pasirašė dekretą skelbiantį Marijos Ašarų baziliką regionine Bažnyčios Sicilijoje šventove.

Sirakūzuose prieš daugiau kaip pusę amžiaus jauna sutuoktinių pora savo namuose regėjo stulbinantį įvykį: ant nedidelio gipsinio Marijos Nekalčiausiosios Širdies atvaizdo, kabojusio jų miegamajame, atsirado dėmės, panašios į ašaras, tekančias iš Marijos akių ir, kaip vėliau nustatyta, žmogaus ašarų sudėties. Pirmosios ašaros pastebėtos 1953 metų rugpjūčio 29 dieną, tačiau ašarojimas tęsėsi keturias dienas, stebint daugeliui žmonių.

Stebuklinguoju pripažintas atvaizdas 

Gipsinio bareljefo ašarojimas sukėlė sensaciją ne vien Sicilijoje. Daugelis tuoj pat įsitikino, kad regi stebuklą. Arkivyskupas, įsitikinęs įvykio tikrumu, 1954 gruodžio 8 įsteigė Marijos Ašarų šventovę, prasidėjo ilgokai trukę statybos darbai. Naują šventovę 1994 metais pašventino Sicilijoje apsilankęs popiežius šv. Jonas Paulius II, po dar kelerių metų šventovei suteikęs Mažosios bazilikos titulą. Stebuklinguoju pripažintas atvaizdas saugomas Sirakūzų Marijos Ašarų bazilikoje, taip pat ampulė su ašarų lašu nuo paveikslo.

Marija ašaromis lydi Bažnyčią

Popiežius Jonas Paulius II iškilmės homilijoje sakė, jog Šventasis Raštas nekalba apie Marijos ašaras, tačiau atkreipė dėmesį, kad jų būna apsireiškimuose, kuriais Marija lydi Bažnyčią jos kelionėje pasaulyje. Lenkas popiežius prisiminė Marijos ašaras La Salette apsireiškimuose Prancūzijoje ir atvejį, kai pastebėtas panašus įvykis Lenkijoje, kuomet Liublino mieste pravirko Čenstakavos Marijos paveikslas.

Marijos ašaros ir Antrojo pasaulinio karo atneštos tragedijos

Sirakūzų Marijos ašaras šv. Jonas Paulius II susiejo su Antrojo pasaulinio karo atneštomis tragedijomis: didžiulėmis žudynėmis, Izraelio vaikų naikinimu ir grėsme Europai iš rytų – ateistiniu komunizmu.

Marijos ašaros ir mafija

Kalbėdamas Rožinio maldą šventovės dedikavimo išvakarėse Jonas Paulius II prisiminė neapykantos ir smurto aukas Sicilijoje, įskaitant drąsius Evangelijos tarnus, kaip mafijos nužudytas kun. Juozapas Puglisi, dabar paskelbtas Bažnyčios palaimintuoju.

„Motina verkia pamačiusi savo vaikams iškilusį tiek dvasinį, tiek fizinį pavojų. Marijos ašarų šventove! Tu pastatyta Motinos ašaroms atminti.“ – sakė šv. Jonas Paulius II, linkėdamas, kad Sirakūzų Marijos ašaros taptų džiaugsmo ašaromis.

Marijos ašarų 66-ųjų metų sukakties proga Sirakūzų šventovėje kasdien iki rugsėjo 1 d. aukotas iškilmingas šv. Mišias į visą Italiją transliavo katalikiškas televizijos kanalas TV2000. Iškilmes užbaigė Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos pirmininko arkivyskupo Rino Fisichella vadovautos sekmadieninės Mišios. (SAK / Vatican News)

2019 rugsėjo 04, 17:08