Paieška

Sekmadienio ryto Mišios Vatikano bazilikos lietuvių koplyčioje Sekmadienio ryto Mišios Vatikano bazilikos lietuvių koplyčioje 

Šiluvos Marijos šventė Romoje

Šiluvos šventovėje ir visoje Lietuvoje švenčiamą Mergelės Marijos gimimo šventę paminėjo ir Romos lietuviai.

Sekmadienio rytą Mišias Vatikano bazilikos kriptos Aušros Vartų Marijai dedikuotoje koplyčioje aukojo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienyje gyvenančių lietuvių sielovadai prel. Edmundas Putrimas, koncelebravo Šventojo Sosto valstybės sekretoriato administracinio departamento vadovas mons. Rolandas Makrickas, taip pat Romos Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos rektorius kun. Audrius Arštikaitis bei kolegijos kunigai studentai.

Prelatas Putrimas su Romos lietuviais taip pat paminėjo savo 60 metų sukaktį. Jis gimė Toronte 1959 m. rugsėjo 3 d.  (JM / VaticanNews)

2019 rugsėjo 08, 14:53