Paieška

Kardinolas Roger Etchegaray Kardinolas Roger Etchegaray 

Mirė kardinolas Roger Etchegaray

Rugsėjo 4-ąją po pietų Prancūzijoje mirė kard. Roger Etchegaray. Popiežius Pranciškus už jį ir už dieną anksčiau Kolumbijoje mirusį kardinolą José Pimiento Rodríguezą ketvirtadienio rytą aukojo Mišias apaštališkosios nunciatūros Maputu koplyčioje.

Roger Etchegaray gimė 1922 m. Bayonne vyskupijoje, Prancūzijos baskų krašte, netoli sienos su Ispanija. 1947 m. buvo įšventintas kunigu, tarnavo savo vyskupijoje, vėliau Prancūzijos vyskupų konferencijos sekretoriate. 1969 m. popiežius Paulius VI jį paskyrė Paryžiaus vyskupu augziliaru ir jau 1970 m. – Marselio arkivyskupu.  1979 m. Jonas Paulius II pirmojoje savo pontifikato konsistorijoje jam suteikė kardinolystę.

1984 m. kardinolas Roger Etchegaray buvo paskirtas dviejų popiežiškųjų tarybų – Teisingumo ir taikos bei Cor unum pirmininku. Iki neseniai pradėtos Romos kurijos reformos šios dvi tarybos buvo pagrindinės Šventojo Sosto institucijos, padedančios popiežiui ir Bažnyčiai vykdyti taikos ir integralios žmogaus pažangos ugdymo misiją. Kaip šių tarybų vadovas kardinolas Etchegaray buvo popiežiaus siunčiamas į specialias misijas. Be kita ko, jis bandė įtikinti tuometinį JAV prezidentą ir Irako diktatorių padaryti abipusių nuolaidų, kad būtų išvengta karo. Deja, nepavyko, ir to pasekmės, kaip matėme, buvo tragiškos. Kardinolas Roger Etchegaray taip pat vadovavo 2000 metų jubiliejaus komitetui.

Pasitraukęs iš pareigų kardinolas dar kurį laiką gyveno Romoje, vėliau sugrįžo į gimtąją vyskupiją, kur ir mirė trečiadienio pavakare. (JM / VaticanNews)

2019 rugsėjo 05, 12:45