Paieška

Kardinolas José de Jesús Pimiento Rodríguez Kardinolas José de Jesús Pimiento Rodríguez 

Kolumbijoje mirė šimtametis kardinolas

Kolumbijos katalikų vyskupų konferencija pranešė, jog rugsėjo 3 dieną neteko garbingo nario, kardinolo José de Jesús Pimiento Rodríguez. Kaip tik šių metų vasario 18 dieną jis atšventė savo 100 metų amžiaus sukaktį (1919–2019). Pasak Kolumbijos vyskupų, jie liūdi dėl šios netekties, užjaučia šeimą ir artimuosius, bet tuo pat metu dėkoja Dievui už velionio liudijimą per visą ilgą jo gyvenimą.

Kunigystės šventimai Pimiento Rodríguez buvo suteikti 1941 m. Dar labai jauną, tik 36 metų amžiaus kunigą, 1955 m. popiežius Pijus XII paskyrė vyskupu. Naujasis vyskupas savo devizu pasirinko šūkį lotynų kalba: „Vivere Christus est“ („Gyvenimas – tai Kristus“).

Iš pradžių jis tarnavo vyskupu augziliaru Pasto vyskupijoje, Kolumbijos šiaurėje. Po ketverių metų, jau popiežiaus Jono XXIII buvo paskirtas Monteria vyskupijos ordinaru, dar po penkerių metų – Garzono vyskupijos ordinaru, o 1964 m. popiežius Paulius VI jį paskyrė Manizaleso arkivyskupu. Keletą metų jis ėjo Kolumbijos vyskupų konferencijos pirmininko pareigas, kurį laiką vadovavo Episkopato tikėjimo ir moralinių klausimų komisijai. Kardinolas Pimiento Rodríguez įsteigė Kolumbijos Evangelizavimo ir katechetikos centrą.

Galima pridurti, kad tai buvo labai sunkūs ir neramūs laikai – vyko pilietinis karas tarp marksistų sukilėlių ir vyriausybės pajėgų, tikro karo pavidalą kartais įgaudavo ir Kolumbijos valdžios kova su narkotikų karteliais.

Kaip vyskupas ir arkivyskupas Pimiento Rodríguez dalyvavo visose Vatikano II Susirinkimo sesijose. Jis taip pat buvo trijų svarbių Lotynų Amerikos vyskupų generalinių konferencijų dalyvis: kaip popiežiaus Jono Pauliaus II paskirtas delegatas dalyvavo antrojoje ir trečiojoje konferencijose Medeline (Kolumbijoje) 1968 m. ir Puebloje (Meksikoje) 1979 m., Santo Dominge (Dominikos respublikoje) 1992 metais.

Iš arkivyskupo pareigų pasitraukė sulaukęs 77 metų amžiaus, 1996 m. Tapęs emeritu, arkivyskupas Pimiento Rodríguez tarnavo kaip paprastas kunigas ir misionierius parapijoje. Būdamas 82 metų buvo pakviestas dar kartą imtis ganytojo tarnystės – nuo 2001-ųjų iki 2003-ųjų kaip apaštališkasis administratorius vadovavo savo gimtajai Socorro vyskupijai.

Popiežius Pranciškus arkivyskupą Pimiento Rodríguezą kardinolu paskyrė 2015 m. Paskirtasis kardinolas dėl senatvės ir silpnos sveikatos negalėjo atvykti į konsistoriją Romoje, tad kardinoliškos insignijos jam buvo įteiktos Kolumbijoje. 2017 m. rugsėjo mėnesį lankydamasis Kolumbijoje popiežius asmeniškai pasveikino senolį kardinolą. Pastaruoju metu kardinolas gyveno Bukaramangoje, Šv. Vincento Pauliečių Meilės Namų bendruomenėje. (RK / Vatican News archyvas)

2019 rugsėjo 04, 13:17