Paieška

Vatican News
Kardinolo Roger Etchegaray laidotuvės Kardinolo Roger Etchegaray laidotuvės  (AFP or licensors)

Kardinolo Etchegaray laidotuvės pirmadienį Prancūzijoje

Pirmadienį, rugsėjo 9-ąją, pietvakarių Prancūzijos Bayonne mieste vyko rugsėjo 4-ąją mirusio kardinolo Roger Etchegaray laidotuvės.

Laidotuvių Mišioms Bayonne vyskupijos katedroje vadovavo Apaštališkosios signatūros aukščiausiojo tribunolo prefektas kard. Dominique Mamberti. Tarp kelių dešimčių koncelebrantų buvo kiti trys kardinolai – Integralios žmogaus pažangos ugdymo dikasterijos prefektas Peter Turkson, Bordo ir Liono arkivyskupai Pierre Ricard ir Philippe Barbarin. Gedulingas Mišias koncelebravo ir italas vyskupas – šalia Romos esančios Porto-Santa Rufina vyskupijos ganytojas Gino Reali. Kardinolas Etchegaray buvo šios vyskupijos, vienos iš šešių Romos priemiesčių vyskupijų, titulinis vyskupas.

Mišiose dalyvavo ir Prancūzijos valdžios bei vietinės administracijos atstovai, taip pat senas velionio bičiulis, ilgametis Tarptautinio valiutos fondo vadovas Michel Camdessus.

Laidotuvių Mišių pradžioje Bayonne vyskupas Marc Aillet perskaitė jam ir visai velionio kardinolo gimtosios vyskupijos bendruomenei atsiųstą popiežiaus Pranciškaus užuojautos telegramą.

„Su dideliu liūdesiu sužinojęs apie kardinolo Roger Etchegaray mirtį, reiškiu jums gilią užuojautą ir kartu su jumis meldžiuosi“, – rašo Pranciškus. „Kardinolas Roger Etchegaray, kurį patikiu Dievo gailestingumui, įspaudė gilius pėdsakus Bažnyčios Prancūzijoje ir Visuotinės Bažnyčios gyvenime. Savo gimtojoje Bayonne vyskupijoje, taip pat Marselyje, kurio arkivyskupas jis buvo, kaip uolus ganytojas tarnavo jo sielovadinei globai patikėtiems žmonėms. Šv. Jono Pauliaus II paskirtas į Romą Popiežiškųjų teisingumo ir taikos tarybų bei „Cor Unum“ vadovu, jis buvo vertinamas ir išklausomas patarėjas“. Popiežius rašo, kad velionis kardinolas jo atimtyje išliks kaip giliai tikintis žmogus, žvelgiantis į tolimus žemės pakraščius, besirūpinantis, kad Evangelijos žinią išgirstų mūsų laikų žmonės. „Viešpats tepriima savo ištikimą tarną, teapdovanoja jį nesibaigiančiu džiaugsmu ir ramybe“, – rašo popiežius ir kardinolo artimiesiems, laidotuvių dalyviams ir visai vyskupijai suteikia guodžiantį apaštališkąjį palaiminimą.

Laidotuvių Mišių homilijoje kardinolas Dominique Mamberti iškėlė kardinolo Etchegaray paprastumą ir artumą paprastiems žmonėms. Pažįstamųjų ir artimųjų rate jis buvo vadinamas „Tėvu Etchegaray“, žmonės jį mėgo ir gerbė, gėrėjosi jo atvirumu, paprastu, asketišku asmeninio gyvenimo stiliumi. Kardinolas Roger Etchegaray buvo Palaiminimų žmogus, sakė laidotuvėms vadovavęs kardinolas Mamberti. (JM / VaticanNews)

2019 rugsėjo 10, 16:27