Paieška

Vyskupo šuolis dėl pašaukimų

Prancūzas vyskupas Xavier Malle penktadienį metė rimtą iššūkį pašaukimų trūkumui Gap vyskupijoje. Gavęs Gap-Tallard aerodromo klubo kvietimą 53 metų ganytojas pasiryžo pirmajam asmeniniam laisvojo kritimo šuoliui parašiutu: sėkmingą šuolį ordinaras atliko tandemu su klubo instruktoriumi penktadienį, rugpjūčio 23 dieną, praneša prancūzų portalas Les Faits.

Katalikų ganytojas, prieš du metus konsekruotas Gap vyskupu, ekstremalaus sporto gestu kreipėsi ypač į jaunimą, kvietė išdrįsti „atlikti pasitikėjimo šuolį“: susimąstyti apie dvasininko ar pašvęsto gyvenimo pašaukimą.

Pasak prancūzų portalo, pietrytinėje Prancūzijos Gap vyskupijoje neįvyko nei vieno dvasininko įšventinimo nuo šių metų pradžios. Tai paskatino ganytoją su „pašaukimų skaičiaus kritimu kovoti iš aukštybių“.

Vyskupas Malle – Emanuelio bendruomenės narys

Vyskupas Xavier Malle, tarptautinės pasaulietinės Emanuelio bendruomenės narys, buvo įšventintas Turo vyskupijos kunigu 2000 metais. Vyskupo rūpesčiu pašaukimais dalijasi Emanuelio bendruomenė, besidžiaugianti savo tarpe turinti 265 kunigus ir dar du šimtus pašvęsto gyvenimo narių tarp dvylikos tūkstančių narių, kurių dauguma pasauliečiai ir šeimos.

Šventais Sostas prieš pora metų suteikė oficialų pripažinimą „Emanuelio bendruomenės kunigų asociacijai“.

Emanuelio bendruomenė akcentuoja kiekvieno žmogaus pašaukimą į šventumą, svarbą veiksmingai puoselėti krikščionišką tikėjimą kasdieniame gyvenime, per adoravimą, gailestingumą ir evangelizaciją būti „vienos širdies ir vienos sielos“ pirmųjų krikščionių gyvenimo pavyzdžiu.

Pranciškus: Būkite pirmose išeinančios Bažnyčios gretose

Popiežius Pranciškus, 2018 metais priimdamas kelis šimtus Emanuelio bendruomenės atstovų padėkojo už jų ištikimybę, pasidžiaugė veikla misijose visuose penkiuose žemynuose ir padrąsino būti ištvermingais:

„Jus drąsinu padėti mūsų laiko moterims ir vyrams atrasti, kur Dvasia jus siunčia, gailestingąjį Dievą, kuris mus pamilo taip, kad apsigyveno tarp mūsų. Šis Viešpaties, visada esančio arti savo tautos, gailestingumas turi būti pristatytas su nauju entuziazmu, atnaujintoje sielovadoje, kad pasiektų žmonių širdis ir paskatintų ieškoti sugrįžimo pas Tėvą kelią.

Jus raginu įsišaknyti Kristuje tvirtu vidiniu gyvenimu, pasitikint Šventąja Dvasia, kuri padeda mūsų trapumui ir išgydo nuo to, kas silpnina mūsų misiją; padeda saugoti širdyje degantį troškimą perduoti Evangelijos džiaugsmą jo nežinantiems ar pametusiems.

Tegu ten, kur yra jūsų bendruomenės, būna atrandamas Dievo Tėvo gailestingumas, ypač patiems skurdžiausiems, širdimi ar kūnu, gydant jų žaizdas su Evangelijos paguoda, solidarumu ir dėmesingumu. Raginu būti pirmose „išeinančios Bažnyčios“, kuri yra mano troškimų viršūnėje, gretose. Bažnyčia kliaujasi jumis, jūsų ištikimybe Žodžiui, jūsų pasirengimu tarnystei ir Šventosios Dvasios perkeistų gyvenimų liudijimu. (SAK / Vatican News)

2019 rugpjūčio 24, 16:12