Paieška

Vatican News
2018.05.19 Giornali Stampa carta

Savaitės Lietuvoje apžvalga (rugpjūčio 3)

Pravieniškėse vyko šventė kaliniams. Vyskupas Algirdas Jurevičius linkėjo prisiminti posakį: „Esu laisvas kalinys, kurio laisvė apribota, bet mąstau laisvai“.

Šią savaitę dienraštis „Bernardinai.lt“ paskelbė kelias publikacijas su vyskupų komentarais aktualiomis temomis. Su Kauno apaštaliniu administratoriumi vyskupu Algirdu Jurevičiumi žurnalistai kalbėjosi apie tai kaip Lietuvoje įgyvendinamos atnaujintos Vatikano gairės dėl dvasininkų ruošimo, apie seminaristų ir kunigų ugdymą Lietuvoje. Kitas interviu su Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru Arūnu Poniškaičiu apie santuoką: straipsnyje, pavadintame „Meilė įveikdama sunkumus bręsta ir stiprėja“ vyskupas rašo, kad „nors santuoka – atsakingas sprendimas, tai nėra pragmatiška sutartis, kurioje viskas smulkmeniškai apskaičiuota ir apdrausta. Šiame įsipareigojime yra daug vilties ir pasitikėjimo“.

Pravieniškėse vyko šventė kaliniams: muzika, tapyba ir vakaronė su šeima prie laužo. Portalas „15min.lt“ rašo, kad šventės metu Kauno vyskupas augziliaras Algirdas Jurevičius linkėjo ilgėtis laisvės, kuri prasideda poelgiuose, ir prisiminti posakį: „Esu laisvas kalinys, kurio laisvė apribota, bet mąstau laisvai“.

Penktadienio vakarą Pravieniškėse nuteistuosius, kurie padarė didelę pažangą mažindami nusikalstamo elgesio riziką, apkabino iš visos Lietuvos suvažiavę artimieji. Pravieniškių pataisos namuose surengta šventė kalintiesiems ir jų šeimoms. Sėdintieji už grotų klausėsi muzikos, kūrė paveikslus ir vakarojo prie laužo. Jų artimiesiems surengta ekskursija po įkalinimo įstaigą, kartu  buvo supažindinti su resocializacijos programomis, apsaugos ir priežiūros ypatumais, rašo portalas „15min.lt“ ir tęsia:

Nuteistųjų šeimos, kaip tikina Kalėjimų departamento atstovai, su jauduliu dėkojo už kitokį vakarą, už galimybę visiems pabūti kartu. Pirmą kartą pataisos namuose tokią šventę, skirtą šeimos ryšių stiprinimui, surengę organizatoriai įsitikinę, kad tai sustiprins bausmę atliekančiųjų emocinį ryšį su šeimos nariais, nes laikas su artimaisiais, bendruomeniškumas nukelia arčiau namų, skatina keistis.

Visai neseniai Lietuvoje atsirado nauja katalikiškų mokyklų krypties gimnazija – asumpcionistinė mokykla, kurios principais remiasi Vilniuje esanti Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija. Apie asumpcionistinių mokyklų ištakas ir dabartį, pagrindinius ugdymo iššūkius šiuolaikiniame pasaulyje ir ugdymo prasmę „Bernardinai.lt“ kalbėjosi su s. Danguole Gervyte.

„Kunigas, tapęs Lito tėvu“ - tai dienraščio „Bernardinai.lt“ reportažas apie šią nepaprastą asmenybę,  kuriai teko sudėtingas ir tragiškas likimas: išgyveno carizmo priespaudą, Pirmąjį pasaulinį karą, nepriklausomos Lietuvos laikotarpį, Antrąjį pasaulinį karą, vokiečių okupaciją, koncentracijos stovyklos siaubą, sovietinius pokario metus. Profesorius Vladas. Jurgutis – vienas iškiliausių tarpukario Lietuvos inteligentų, daug nuveikęs savo krašto labui, kovojęs dėl Lietuvos ateities.

Publikuoti keli reportažai apie atlaidus: „Šiaulių kraštas“ pasakoja apie Kryžių kalne vykusius tradicinius atlaidus, kurie tikinčiuosius suburia paskutinį liepos savaitgalį; „Radviliškio kraštas“ rašo apie Šiaulėnų bažnyčioje vykusius šv. Onos atlaidus, kurie šiemet - jubiliejiniai. Sukanka 150 metų, kai pastatyta dabartinė Šiaulėnų bažnyčia.

O Vėžaičiuose kasmet prieš Onines vyksta Krikštukų šventė. Penktą kartą subūrusi parapijos vaikus su tėvais, seneliais, giminaičiais, ji jau tapo išskirtinė. Mintimis apie šventės ištakas ir prasmę pasidalijo Vėžaičių Šv. Kazimiero parapijos klebonas Viktoras Daujotis, rašo Klaipėdos rajono laikraštis „Banga“.

Pirmoji kunigystės vieta brangi kaip pirmoji meilė. „Biržietis.lt“ pasakoja apie kunigo Ernesto Želvio kelią į Bir­žų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čią, kaip prieš še­še­rius me­tus švie­saus at­mi­ni­mo ku­ni­gas, kle­bo­nas Da­lius Tu­bys jį pa­kvie­tė į Šv. Onos at­lai­dus Bir­žuo­se. Taip jau nu­ti­ko, kad at­si­svei­kin­ti su Bir­žais ten­ka ir­gi to­kios pat šven­tės me­tu, dabar vyskupo skyrimu iškeliaujant į Pas­va­lio Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­ją.

Šį savaitgalį Panevėžio rajone, Bistrampolio dvare, minima tradicinė Bistrampolio diena ir bus rekonstruotas 1863-iųjų sukilimas, rodoma čia kurto ir filmuoto dokumentinio filmo apie kunigą Antaną Mackevičių premjera. Bistrampolio diena sekmadienį minima Palėvenės bažnyčioje, skelbia „Lrt.lt“. 

2019 rugpjūčio 03, 13:59