Paieška

Malda Malda 

Prancūzija: „Christus vivit“ – paryžiečių maldų ir dalijimosi centre

Emanuelio bendruomenė Paryžiuje jau ketvirtus metus organizuoja maldų grupę, kuri padeda „maitintis Dievo žodžiu ir meile, taip pat ir vasarą“.

alda, dalijimasis, adoracija negali būti apleistos vasarą, ir tie, kas lieka mieste – dėl darbo ar studijų – neturi pertraukti savo krikščioniško gyvenimo vasaros mėnesiais. Tuo vadovaujasi Emanuelio bendruomenė, kuri Paryžiuje jau ketvirtus metus organizuoja vasaros maldų grupę, kuri padeda „maitintis Dievo žodžiu ir meile, taip pat ir vasarą“. Jaunuoliai kviečiami burtis vienos didžiausių Paryžiaus bažnyčių – šv. Sulpicijaus –kriptoje kiekvieną ketvirtadienį. Iš viso yra trys Emanuelio maldos grupės nuo 18 iki 25 metų, kurios neleidžia mieste likusiems jaunuoliams vasarą vienišauti.

Šiemet grupė subūrė apie 50 žmonių, Emanuelio bendruomenės narių ir studentų ar dirbančiųjų. „Visi ištroškę Dievo“, – sako bendruomenės narė Raobelina. Šią vasarą jie daug kalbėjosi apie naujausią popiežiaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą jaunimui „Christus vivit“. Išsakyti liudijimai atskleidė džiaugsmą iš naujo išgirsti kai kurias pamatines tiesas, dažnai pamirštas, prieinama kalba: Dievo meilė nėra vien intelektuali sąvoka, tačiau ji išgyvenama kasdien; kiekvienas mūsų neatsirado atsitiktinai, bet Tėvo norėtas ir mylimas; turime giliai išgyventi savo krikštą ir sekti Kristų. Šv. Sulpicijaus bažnyčioje jaunimas skaito ir klausosi žodžių, kurių neišgirsta kitur. 

Vasaros grupės veiklą organizuoja vien jaunimas, o kitais metų laikais grupę lydi kunigas. Patys jaunuoliai sprendžia, kaip surengti maldos vakarus. Susitikimų programa – šlovinimas, pasidalijimai grupėje, bendros diskusijos, baigiamoji malda. Šiemet daug diskutuota apie krikščionio pašaukimą „Christus vivit“ šviesoje. Per Žolinę jaunuoliai dalyvavo piligrimystėje į Bordo, kur į iškilmes susirinko maldininkai iš visos Prancūzijos.

Rugsėjį prasidės įprastiniai Emanuelio bendruomenės susitikimai ir kitose bažnyčiose, atgis kitos maldos misijos. (DŽ / L’Osservatore Romano)

2019 rugpjūčio 26, 17:25