Paieška

Aušvicas Aušvicas 

Šv. Editos Stein minėjimas Aušvico stovykloje

Penktadienį Aušvico mirties stovyklos teritorijoje ir karmeličių vienuolyne šalia stovyklos buvo paminėtos šv. Editos Stein – Kryžiaus Teresės Benediktos mirties 77-osios metinės. Šiemetiniame minėjime kartu su lenkais ir vokiečiais dalyvavo ir katalikų jaunimo grupė iš Rusijos.

Edita Stein buvo nužudyta 1942 m. rugpjūčio 9 d. antrosios Aušvico stovyklos–Auschwitz Birkenau – dujų kameroje. Tiksliai nežinomos jos mirties aplinkybės. Žinoma tik tiek, kad ji į dujų kamerą pateko iškart po atvykimo į mirties lagerį. Toks buvo daugumos į šį lagerių atgabenamų žydų likimas. Tik labai nedaug stipresnių kalinių, dažniausiai vyrų, išlaipinti iš vagonų būdavo atrenkami darbui. Kiti tiesiai nuo geležinkelio rampos buvo varomi į dujų kameras.

Šiuo neilgu keliu nuo rampos iki dujų kamerų griuvėsių penktadienį priešpiet ėjo keli šimtai jaunų žmonių iš Lenkijos, Vokietijos, kitų šalių, taip pat Rusijos. Jaunimas tyliai susimąstęs nuėjo tą patį kelią, kuriuo ėjo į mirtį Edita Stein ir šimtai tūkstančių šiame lageryje nužudytų jos tautiečių. Aušvico stovykloje vykusiame šv. Editos Stein minėjime dalyvavo apie šimtą piligrimų iš visų keturių Rusijos katalikų vyskupijų, vadovaujamų Saratovo vyskupo Klemenso Pickelio.

Penktadienio vakare netoli lagerio įsikūrusiame seserų karmeličių vienuolyne buvo aukojamos Editos Stein – šv. Kryžiaus Teresės Benediktos – liturginio minėjimo Mišios. Jas lotynų kalba aukojo Saratovo vyskupas Pickel, o homiliją pasakė su lenkų jaunimo grupe atvykęs Lodzės vyskupas Grzegorz Ryś. Šventoji Edita yra tarsi pasienio stulpas, žymintis gėrio ir blogio ribą, sakė vyskupas. Blogio teritorija baigiasi ties šiuo stulpu ir toliau negali prasiskverbti. Šia prasme, pasak vyskupo, nors Edita buvo blogio parblokšta ir nužudyta, nors negalėjo išgelbėti nei savo, nei kitų savo tautiečių žydų gyvybės, tačiau ji išsaugojo savo orumą. Jos asmenyje buvo išsaugotas kiekvieno žmogaus orumas. (JM / VaticanNews)

2019 rugpjūčio 10, 15:52