Paieška

Vatican News
Medžiugorjės tarptautinio jaunimo festivalio dalyyviai Medžiugorjės tarptautinio jaunimo festivalio dalyyviai 

Medžiugorjės parapijoje prasidėjo tarptautinis jaunimo festivalis

Medžiugorjės parapijoje ketvirtadienį prasidėjo kasmet rengiamas tarptautinis jaunimo festivalis tema: „Sek paskui mane“ (Mk 10, 21). Festivalio atidarymo Mišioms vadovavo popiežiaus vikaras Romos vyskupijai kardinolas Angelo De Donatis. Trisdešimtojo festivalio atidarymo Mišiose dalyvavo apie 50 000 jaunuolių. Festivalį antradienį, rugpjūčio 6 dieną, užbaigs arkivyskupo Rino Fisichellos, Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos pirmininko aukosima Eucharistija.

Kardinolas De Donatis Mišių homilijoje apžvelgė ketvirtadienio liturgijos Evangeliją pagal Matą apie Dievo karalystę žemėje, ragino tikintį jaunimą būti naujais žmonėmis, kurių šaknys suleistos į šventosios Dievo tautos tradiciją. „Tikrasis krikščionis nėra nei tradicionalistas, nei progresistas. Jis – naujas kūrinys“, – sakė popiežiaus vikaras.

Angelo De Donatis, žvelgdamas į dešimtis tūkstančių Mergelės Marijos globoje Medžiugorjėje į Mišais susirinkusių vaikinų ir merginų, žavėjosi Viešpaties nuolat suteikiamomis malonėmis.

Viskas yra malonė: Bažnyčios dovana, Žodžio, Duonos, kūrinijos grožio, brolių žvilgsnio dovanos... Dievas Tėvas nori, kad sektume Jo Sūnumi, kad atrastume palaiminimus. Dievas nėra darbuotojų samdytojas, bet Gyvybės šaltinis; Jis trokšta, kad visi gyventų visavertį gyvenimą, sakė kardinolas.

Pasak jo, sekame Viešpaties pėdomis, nes įtikėjome, kad tik jis suteikia gyvybę. Viešpaties sekimas neprašo būti tam tikro amžiaus, nereikalauja iš mūsų, kad būtume gabūs ir kad lydėtų sėkmė. Sekimas Kristumi yra malonė, nes gerasis Tėvas mylį mus tokius, kokie esame, – trapūs „moliniai indai“.

Tai mus džiugina, bet ir neleidžia atsikalbinėti: nei vienas iš mūsų negalime sakyti, kad nesame tinkami šventumui dėl mūsų klaidų ir trapumo. Todėl sekimas, Kristaus sekimas, bijo „trumpiausio kelio“, bet nebijo nuodėmės.

Kardinolas Angelo De Donatis
Kardinolas Angelo De Donatis

Kardinolas kvietė ketvirtadienio Mišių Evangelijos skaitinyje atrasti tris perlus.

Pirmas – Dangaus karalystė, kuri panaši į ežeran metamą tinklą, užgriebiantį įvairiausių žuvų. Bažnyčios tėvai sakė, kad kiekvienas krikščionis yra kaip geras žvejys, tiriantis savo minčių jūrą, pasilaikantis geras ir šventas mintis, atsisakantis nereikalingų ar nuodingų minčių. Krikščionis nepriima visko, ką pagalvoja. Šventoji Dvasia galės apsigyventi mūsų mintyse tik jei nepasiduosime nevilčiai, išgąsčiui, ateities baimei. Antra vertus, mūsų mintys negali būti užimtos nuolatinių trukdžių ar nereikalingų žinių, dar blogiau – jos neturi tapti socialinių tinklų vergais. Negalime būti pavergiami neapykantos, pavydo, destruktyvių minčių. Drąsos, Evangelija kviečia išgryninti savo mintis, kad priimtume Kristaus mintis. Evangelinei širdžiai reikia laisvo proto.

Antrasis perlas – Jėzaus kalba apie būsimą teismą. Mes, kurie kas sekmadienį pakartojame Tikėjimo išpažinimą, negalime paneigti šios tikėjimo tiesos: „Ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti“. Todėl turime dar jaunystėje mokytis gyventi nenykstančios tiesos horizonte. Negalime pasikliauti vien tik šiandiena, paviršutiniškais sprendimais, momento malonumais ar egoistinėmis mintimis. Mūsų kasdienai perteklius grasina labiau nei blogis. Atsižvelkime į Dievo teismą apsispręsdami už tiesos horizontą. Jaunas krikščionis yra išmintingas, kai kalba tiesą, ieško tiesos, kviečia į tiesą. Todėl sąžinės apyskaita ir sakramentinė išpažintis yra ypatingi įrankiai, leidžiantys augti tikrąja išmintimi.

Trečias – kiekvienas Rašto aiškintojas, tapęs krikščionimi, panašus į šeimininką, kuris „iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų“. Sena ir nauja galima palyginti su Šventuoju Raštu, kurį sudarp Senasis ir Naujasis Testamentai. Vieno reikia, kad išsipildytų kitas. Pasaulio išmintis neintegruoja to, kas sena, į tai, kas nauja, bet tai supriešina, sena vadina nauja ir naują – sena, svyruoja tarp paskutinės valandos madų ir pabėgimo į praeitį. Todėl pakrikštytasis turi būti naujas kūrinys, branginantis senovės skonį, privalo turėti šaknis, kad sužydėtų Bažnyčios tūkstantmetės šventumo istorijos dirvoje. Tikrasis krikščionis nėra nei tradicionalistas, nei progresistas. Jis – naujas kūrinys, išsaugantis namų duonos, kvapnios ir skanios, skonį, nes ji išminkyta ir iškepta pagal seną receptą, sakė popiežiaus vikaras Romoje kardinolas De Donatis.

Apibendrindamas kardinolas De Donatis patikino: reikia minčių skaistumo, atsižvelgti į dievišką teismą darant tiesos darbus ir būti naujais žmonėmis, kurių šaknys suleistos į šventosios Dievo tautos tradiciją.

Kelias dešimtis tūkstančių Medžiugorjės tarptautinio jaunimo festivalio dalyvių lydi maždaug keturi šimtai dvasininkų. Su jaunimu per ateinančias festivalio dienas bendraus žinomi vyskupai ir kardinolai, tarp jų – buvęs pranciškonų vyresnysis vysk. Jose Rodrigues, Pašvęsto gyvenimo kongregacijos sekretorius vysk. Dominique Rey iš Tulono (Prancūzija), vysk. Giampaolo Crepaldi iš Trento, Italijos, Sarajevo arkivysk. kardinolas Vinko Puljič, taip pat apaštališkasis vizitatorius Medžiugorjėje arkvysk. Henryk Hoser. (SAK / Vatican News)

Medžiugorjės jaunimo festivalio dalyviai
Medžiugorjės jaunimo festivalio dalyviai
2019 rugpjūčio 02, 16:10