Paieška

Kun.  Xu Hongwei buvo konsekruotas Hanzhong (Shaanxi) diecezijos vyskupu koadjutoriumi Kun. Xu Hongwei buvo konsekruotas Hanzhong (Shaanxi) diecezijos vyskupu koadjutoriumi 

Kinijos ir Šventojo Sosto susitarimas: konsekruoti pirmieji vyskupai

„Galiu patvirtinti, jog monsinjoras Antanas Yao Shun, konsekruotas Jiningo (Wulanchabu) vyskupu Vidinėje Mongolijoje (Kinija), gavo popiežiškąjį mandatą, kaip 2019 rugpjūčio 26 dienos konsekravimo ceremonijoje patvirtino konsekracijai vadovavęs vyskupas. Monsinjoro Antabo Yao konsekracija vyskupu yra pirmoji, kuri įvyko po 2018 rugsėjo 22 dieną Pekine pasirašyto laikinojo susitarimo tarp Šventojo Sosto ir Kinijos Liaudies Respublikos“, – antradienį sakė Šventojo Sosto spaudos salės direktorius Matteo Bruni, atsakydamas į žurnalistų klausimus.

Naujasis kinų vyskupas gimė 1965 metais, lankė Nacionalinę Pekino seminariją. Jis yra liturgijos ekspertas, studijavo liturgijos disciplinas Šv. Jono universitete Niujorke, Jungtinėse Valstijose, ir Pauliaus VI liturgijos institute Malaybalay, Filipinuose. Po studijų Pekino seminarijoje dėstė liturgijos discipliną ir buvo įtrauktas į nacionalinį liturgijos komitetą. 2010 metais buvo paskirtas Jiningo vyskupijos vikaru ir bendradarbiu vyskupo Jono Liu Shigong, kuris mirė 2017 metais, sulaukęs 90 metų. Jiningo vyskupijai priklauso per 70 000 katalikų.  

Praėjus dviem dienoms konsekruotas kitas vyskupas – Hanzhongo vyskupijos Shaanxi provincijoje kunigas Steponas Xu Hongwei, taip pat gavęs popiežiaus pritarimą. Šis 1975 metais gimęs kunigas iki šiol užėmė Hanzhongo katalikų katedros klebono pareigas.

Šventojo Sosto spaudos salės direktoriaus paminėtas susitarimas tarp Kinijos ir Vatikano, kurio dalis yra konfidenciali, buvo pasiektas po daugelio metų derybų ir jo centre yra vyskupų skyrimo procedūra. Kinijos valdžia ilgai  nesutiko, jog vyskupų konsekracijai turi pritarti Šventasis Sostas. Jų požiūriu, tai buvo šalies suvereniteto pažeidimas ir kišimasis į vidaus reikalus. Tuo tarpu Katalikų Bažnyčios akyse pritarimas vyskupo kandidatūrai nėra politinis veiksmas, bet iš pačios Bažnyčios religinės prigimties ir santvarkos išplaukianti būtinybė: tai apaštalinės įpėdinystės užtikrinimas.

Šis eksperimentinis ir laikinas susitarimas turi kritikų tiek Katalikų Bažnyčios viduje, tiek kinų valdžioje. Tačiau, kaip viename interviu pabrėžė kardinolas Pietro Parolin, Popiežiaus valstybės sekretorius, asmeniškai dalyvavęs derybose, reikia drąsos naujam žingsniui. Pasak jo, „abi šalys supranta, kad šiuo susitarimu buvo pasiektas ilgo kelio tikslas, bet ypač kad jis yra ir nauja pradžia.“

Kardinolas Parolinas ir du kinų vyskupai 2019 gegužės mėn. renginyje Milane
Kardinolas Parolinas ir du kinų vyskupai 2019 gegužės mėn. renginyje Milane

„Tikime, kad dabar gali prasidėti nauja glaudesnio bendradarbiavimo fazė kinų katalikų gėriui ir harmonijai visoje visuomenėje pasiekti. Komunikacijos kanalai veikia. Yra ženklų, kad auga tarpusavio pasitikėjimas. Kuriame metodą, kuris atrodo geras ir kuris, žinoma, dar turės būti ilgai vystomas, tačiau jau dabar leidžia viltis laipsniškai pasiekti konkrečių rezultatų. Turime eiti kartu, nes tik tokiu būdu galėsime užgydyti žaizdas ir praeities nesusipratimus, parodyti pasauliui, kad galima pasiekti vaisingų susitarimų ir tarp tolimų pozicijų“, – šių metų gegužės mėnesį provyriausybiniam kinų dienraščiui Global Times komentavo kardinolas. Be to, anot jo, kritika taip pat nevienoda: kartais ji konstruktyvi, o kartais tesiekia išlaikyti seną geopolitinę pusiausvyrą ir išankstinius nusistatymus.

Kinų katalikas
Kinų katalikas

Italas Gianni Valente, Katalikų Bažnyčios Kinijoje aktualijų žinovas, komentuodamas vyskupo Antano Yao konsekraciją, pažymi, jog „naujojo vyskupo rinkimuose vienbalsiai sutapo Šventojo Sosto, vyskupijos bendruomenės ir politinio aparato pritarimas. Tačiau nereikia manyti, jog tokio laipsnio sutarimas lydės ir būsimas kinų vyskupų konsekracijas, ypač ten, kur vietinė situacija yra sudėtinga, o konfliktai palietę ir pačią bažnytinę bendruomenę“. (RK / Vatican News)

2019 rugpjūčio 28, 13:57