Paieška

Popiežius Pranciškus ir t. Federico Lombardi SJ Popiežius Pranciškus ir t. Federico Lombardi SJ 

Kaip jėzuitai vykdo savo misiją, kai popiežius yra jėzuitas?

Kartu su trimis įprastiniais neturto, skaistumo ir klusnumo įžadais, kuriuos duoda visi vienuoliai, pradėdami Dievui pašvęstą gyvenimą, jėzuitai duoda ir ketvirtąjį – ypatingo klusnumo popiežiui įžadą. Kaip jėzuitai vykdo savo misiją šiais lakais, kai ir popiežius yra jėzuitas? Apie tai kalba interviu, kurį liepos 31-ąją švęsto šv. Ignaco Lojolos liturginio minėjimo proga Vatikano žinių tarnybai davė buvęs Vatikano radijo ir Šventojo Sosto spaudos salės direktorius, šiuo metu Josepho Ratzinegrio fondo tarybos vadovas, t. Federico Lombardi SJ.

Kalbėdamas apie jėzuitų charizmą, tėvas Lombardi paminėjo dvi pagrindines jos vykdymo plotmes: pagalba žmonėms jų asmeninėse dvasinėse paieškose ir labiau į visos bendruomenės gyvenimą orientuotas veikimas. Ignacas Lojola paliko Dvasines pratybas, iš kurių galima semtis įkvėpimo, ieškoti pagalbos, kad suprastume Dievo valią savo gyvenime. Tai iš tiesų labai brangi šv. Ignaco palikta dovana. Dvasines pratybas brangina daug žmonių, taip pat ir nepriklausantys Bažnyčiai. Antroji plotmė – tai Jėzaus draugijos bendruomeninė veikla, charizmos konkretus vykdymas pasaulyje, ėjimas ir už įprastinio Bažnyčios gyvenimo ribų.

Pasak tėvo Lombardi, nėra kokių nors specifinių vien jėzuitiškų veiklos sričių. Iš Bažnyčios istorijos žinome apie jėzuitų misionierių veiklą, apie misijas Kinijoje, Indijoje, Lotynų Amerikoje. Ir šiandien jėzuitų misionierių veikla labai svarbi. Nors sąlygos ir formos keičiasi, tačiau šis darbas nepraranda aktualumo. Kita tradicinė sritis yra švietimo ir ugdymo darbas. Labai anksti, jau pirmaisiais Jėzaus draugijos veiklos dešimtmečiais, jėzuitai įkūrė daug mokyklų, kolegijų ir universitetų. Ir šiandien daug katalikų universitetų pasaulyje yra jėzuitų rankose. Paskutiniaisiais dešimtmečiais akcentas buvo skirtas tikėjimo skelbimui kartu su teisingumo ugdymu, daugiau dėmesio skirta pasaulio periferijoms, sunkioms žmonių gyvenimo situacijoms, pabėgėliams ir migrantams.

Ypatinga darna tarp to, ką daro jėzuitai ir ką skelbia popiežius Pranciškus, pasak t. Lombardi, šiandien labiausiai jaučiama trijose srityse. Pirmiausia – tai popiežiaus dažnai naudojamas „išeinančios Bažnyčios“ įvaizdis. Būtent taip ir jėzuitai suvokia savo misionieriškąjį pašaukimą. Antra – tai dinamizmas, ėjimas vis pirmyn, nesitenkinimas tuo, kas pasiekta. Trečias jėzuitiškai charizmai būdingas elementas, labai dažnas ir popiežiaus Pranciškaus mokyme – tai atpažinimas, dvasinės įžvalga. Turime vis savęs klausti, ką daryti, kad sudėtingoje savo pačių, Bažnyčios ir pasaulio gyvenimo tikrovėje sugebėtume kuo geriau vykdyti mums skirtą Dievo planą, kalbėjo t. Federico Lombardi SJ.  (JM / VaticanNews)

2019 rugpjūčio 01, 11:29