Paieška

Vatican News
Šv. Kankinių Baltramiejus (Baltramiejus Fernandes) OP, Bragos arkivyskupas Šv. Kankinių Baltramiejus (Baltramiejus Fernandes) OP, Bragos arkivyskupas 

Šv. Baltramiejus Fernandes 1514 – 1590

Penktadienį, liepos 5 d. popiežius nurodė Šventųjų sąrašą papildyti dar vienu vardu, palaimintojo Kankinių Baltramiejaus, portugalo dominikonų vienuolio ir Bragos arkivyskupo, gyvenusio XVI amžiuje.

Šv. Baltramiejus Fernandes gimė Lisabonoje 1514 metų gegužės 3 dieną, netrukus buvo pakrikštytas Švč. M. Marijos, Kankinių karalienės bažnyčioje, todėl jam pridėtas „Kankinių“ vardas: Bartolomeu Fernandes Dos Martires.

Šv. Kankinių Baltramiejus OP
Šv. Kankinių Baltramiejus OP

Pamokslininkų ordino tėvas arkivyskupas šv. Kankinių Baltramiejus OP suvaidino svarbų vaidmenį Tridento susirinkime ir po juo įgyvendinant susirinkimo nutarimus Bažnyčioje. Jis buvo šv. Karolio Baromiejaus amžininkas ir bičiulis. Žmonės jį dar gyvą pravardžiuodavo „šventu arkivyskupu“. Garsas apie jo drąsiai vykdytą sielovadą sklido toli

Baltramiejus rūpinosi visomis savo arkivyskupijos parapijomis, kurių turėjo 1 400, kiek galėdamas stengėsi gerinti jaunimo švietimą, aprūpinti vargšus ir gerai parengti naujus kunigus.

Arkivyskupas Baltramiejus Tridento susirinkimui parengė traktatą apie vyskupo tarnystę pavadintą “Stimulus pastorum”. Mokslinis tekstas dėl aktualumo nebuvo užmirštas: jo nuorašą 1962 metais gavo visi Vatikano II susirinkimo tėvai.

Šventasis mirė 1590 metų liepos 16 dieną. Popiežius Grigalius XVI pripažino Kankinių Baltramiejų Garbinguoju Dievo tarnu 1845 metais. Prireikė daugiau nei pusantro amžiaus, kol šventojo kanonizavimo byloje buvo priimtas teigiamas sprendimas dėl jo užtarimu įvykusio stebuklo. Tai įvyko 2001 metų liepos 7 dieną popiežiaus šv. Jono Pauliaus II dekretu. Lenkas popiežius taip pat vadovavo jo beatifikacijai Romoje tų pačių metų lapkričio 4 dieną, turbūt neatsitiktinai parinkęs beatifikacijai palaimintojo bičiulio šv. Karolio Boromiejaus liturginio minėjimo dieną; tiesa, apeigose kartu su Kankinių Baltramiejumi paskelbė dar kitus septynis palaimintuosius.

Šv. Kankinių Baltramiejus OP, Bragos arkivyskupas
Šv. Kankinių Baltramiejus OP, Bragos arkivyskupas

Atmintinos datos naujo šventojo biografijoje

Šv. Kankinių Baltramiejus priėmė Pamokslininko ordino baltą vienuolio abitą 1528 metais būdamas tik keturiolikos metų. Baigęs filosofijos ir teologijos mokslus 1538 metais tapo docentu, dėstė trijose vienuolynų mokyklose: Lisabonoje, „da Batalha“ ir Evora. 1557 metais tapo Domininkonų vienuolyno Benfica, Lisabonoje, prioru.

Šv. Kankinių Baltramiejus OP, Bragos arkivyskupas
Šv. Kankinių Baltramiejus OP, Bragos arkivyskupas

Portugalijos karalienės Kotrynos prašymu, popiežius Paulius IV paskyrė 44 metų amžiaus dominikonų vienuolį Baltramiejų Bragos arkivyskupo, karmelito Baltesar Limpo įpėdiniu. Konsekravimo iškilmės įvyko 1559 metų rugsėjo 3 dieną Lisabonos Šv. Dominyko bažnyčioje.

Pradėjęs eiti didelės ir svarbios arkivyskupijos ganytojo pareigas šv. Kankinių Baltramiejus suvokė parapijiečių katalikiško ugdymo svarbą, tam tikslui parengė ir išleido katekizmą su konkrečiais krikščioniškosios doktrinos ar dvasinių pratybų pavyzdžiais.  (SAK / Vatican News)

Post Scriptum: ištaisėme klaidą, kuri įsivėlė mūsų pirmajame pranešime apie Kankinių Baltramiejų, kuriame buvo rašoma, jog jis priklausė pranciškonų ordinui. Jis buvo dominikonas.

2019 liepos 15, 12:29