Paieška

Vatican News
2018.05.19 Giornali Stampa carta

Savaitės Lietuvoje apžvalga (liepos 20)

Prezidento inauguracija gerokai pagyvino vasarišką Lietuvos visuomeninio gyvenimo ritmą. LVK pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas maldos invokacijoje iškilmingame Seimo posėdyje Prezidento duotą priesaiką ganytojas palygino su Santuokos pažadu, pabrėždamas, kad abiem atvejais nepakanka žmogiškų pastangų, bet reikia ir Viešpaties pagalbos.

Inauguracijos dieną Mišių homilijoje Vilniaus arkivyskupas be kita ko priminė, kad „gyventi moraliai ir daryti teisingus sprendimus dažnai nepopuliaru ir, kaip liudija istorija, neretai tokie žmonės yra persekiojami <...> Vis dėlto vienintelis kelias į tikrąją palaimą yra laikytis tiesos, likti Kristaus šviesoje.“

Prezidento inauguracijos iškilmių komentatorių neliko nepastebėti vieši tikėjimo ženklai – pagarbus persižegnojimas žengiant pro Aušros Vartus. Prezidento Gitano Nausėdos pirmojo užsienio vizito į Lenkiją metu taip pat buvo krikščioniškojo paveldo akcentas: kaimyninės šalies vadovui jis įteikė Trakų Dievo Motinos atvaizdą bei albumą, primenantį abi tautas siejančias tikėjimo ir pamaldumo tradicijas.

Sekmadienį Marijampolėje švęsta baigiamoji, pagrindinė Pal. Jurgio Matulaičio MIC atlaidų diena. Mišių aukai vadovavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petar Rajič, koncelebravo vienuolika Lietuvos vyskupų, gausus būrys kunigų, drauge meldėsi piligrimai iš įvairių Lietuvos bei Lenkijos parapijų. Homilijoje Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius išskyrė tris raktines pal. Jurgio Matulaičio mintis, nurodančias teisingą kelią į amžinąjį gyvenimą. Pirma taisyklė – nesiderėti su Viešpačiu ir neatidėlioti Dievo reikalų; antra svarbi tėvo Jurgio mintis  – nesipriešinti Dievo valiai, o trečioji – nedaryti kliūčių Dievui veikti. Ganytojas priminė taip pat popiežiaus Pranciškaus mintį, kviečiančią į misionierišką proveržį: „šventieji mus trikdo“, nes susipažinę su jų gyvenimu ir misionierišku užsidegimu nebegalime likti drungni ir vidutiniški. Apie atlaidų savaitę Marijampolės bazilikos interneto svetainėje išsamiai pasakojo Pal. J. Matulaičio draugijos Marijampolės skyriaus vadovė Vida Mickuvienė.

Praėjusį šeštadienį į kurtame Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke vyko Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventė, drauge minėtos penktosios mons. Alfonso Svarinsko mirties metinės. Čia pastatyta Kristaus skulptūra, skirta popiežiaus Pranciškaus apsilankymui Lietuvoje atminti. Skulptūroje įrašyti Šventojo Tėvo Lietuvoje pasakyti žodžiai. Apie įsimintiną renginį plačiai rašyta laikraštyje „XXI amžius“; portale „Pro Patria“ skelbiamas vyskupo Jono Kaunecko šia proga pasakytas pamokslas. Čia skelbiama taip pat Gedimino Mikelaičio kalba „Apie partizanų kovos prasmę ir kūrybą“: partizanų rašyti eilėraščiai, dienoraščiai, atsiminimai praskleidžia dvasinio pasipriešinimo svarbą. Minima partizanų Broniaus Krivicko, Mamerto Indriliūno, Konstantino Bajerčiaus, Dianos Glemžaitės, Vytauto Šniuolio kūryba, kuria siekta naikinti vergovės kompleksą, ugdyti ryžtą ir tautinį sąmoningumą. Pasak Gedimino Mikelaičio, meninė kūryba negalėjo tiesiogiai sustabdyti okupantų, bet puoselėjo laisvės jausmą ir palaikė žmogaus buvimą. Mene išreikštas laisvo gyvenimo ilgesys davė vilties ištverti, išlaikyti tautinį ir valstybinį Lietuvos tęstinumą.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Facebook paskyroje ir „Marijos radijo“ laidoje dalijosi apie liepos pradžioje vykusią Lietuvos piligrimų kelionę palaimintojo Teofiliaus keliais Minske, Maskvoje, Vladimire. Prie Vladimiro kalėjimo aukotos Mišios už visus čia kalėjusius ir nukankintus žmones.

Apie besitęsiančias diskusijas dėl politikos santykio su Bažnyčia portale „15 min“ svarsto Seimo narys filosofas ir publicistas Andrius Navickas. Jis bando nusakyti Lietuvos katalikų bendruomenėje skirtingai suprantamą bendrojo gėrio siekį, drauge pažymi, kad ir visuotinėje Bažnyčioje jaučiama ryški nuomonių perskyra. Autorius sako nemanąs, kad „skirtumai tarp skirtingai akcentus dėliojančių katalikų Lietuvoje atsirado per vieną rinkimų maratoną“. Drauge jis džiaugiasi ,kad imta aistringai ginčytis dėl to, ką reiškia sekti Kristumi šiandien. Andrius Navickas baigia mintimi: „Katalikams derėtų geriau vienas už kitą pasimelsti, nei vienas kitą keikti ar bandyti perauklėti“

Seime po aštrių diskusijų pritarta Vidaus tarnybos statuto pataisoms, leidžiančioms statutinėms įstaigoms įdarbinti kapelionus.

Naujai paskelbta interneto svetainė apie misijas misijos.katalikai.lt nuolat papildoma vaizdo medžiaga bei tekstais, ji padeda pasiruošti ateinančiam Ypatingajam misijų mėnesiui.

Laikraštyje „XXI amžius“ skelbiamas nekrologas, primenantis kuklų Viešpaties vynuogyno darbininką, Šilalės rajone dirbusį mokytoją, uolų katalikiškos spaudos bendradarbį ir platintoją Pranciškų Žukauską.

Apie Šventojo Rašto vertėją, Kauno arkivyskupą metropolitą Juozapo Skvirecką vyskupo konsekracijos šimtmečio proga „Bernardinai.lt“ dienraštyje rašė Irena Petraitienė.

Panevėžio vyskupija praneša apie Pasvalyje minėtą dekanato Caritas atkūrimo 30-mečio šventę.

Kauno arkivyskupijos svetainėje pasakojama apie dvyliktą kartą organizuotą ministrantų stovyklą vadovaujantis popiežiaus Pranciškaus šūkiu, kviečiančiu į jaunatvišką kelionę.

Vilniaus broliai dominikonai praneša apie prasidėjusį III tarptautinį kariljono festivalį: Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios šventoriuje trečiadieniais vyksta nemokami koncertai, kuriuose kariljono muzika skamba drauge su vokalu ar kitu muzikos instrumentu.

(Kastantas Lukėnas)

2019 liepos 20, 15:24