Paieška

Šv. Baltramiejaus bazilika Šv. Baltramiejaus bazilika 

Romoje pristatyta ataskaita apie krikščionių persekiojimus

Pirmadienį, liepos 15 d., Romos Šv. Baltramiejaus bazilikoje, saugančioje dvidešimtojo ir dvidešimt pirmojo amžių krikščionių kankinių relikvijas, buvo pristatyta brito anglikonų vyskupo Philipo Mountstepheno parengta ataskaita apie krikščionių persekiojimus mūsų laikais.

Ataskaita buvo parengta Didžiosios Britanijos vyriausybės užsakymu. Liepos pradžioje baigtą išsamų tyrimą atliko anglikonų misionierius, nuo 2018 m. Truro vyskupas Philip Mountstephen. Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama konfliktų kamuojamiems regionams,  šalims, kur krikščionių mažumos nuo seno gyvena islamo išpažinėjų daugumos šalyse. Jų padėtis visada buvo sunki, o pastaruoju metu jų narių skaičius drastiškai sumažėjo. Palestinoje krikščionių skaičius sumažėjo iki vos pusantro procento. Irako krikščionių skaičius per mažiau nei dešimtį metų sumažėjo nuo 1,5 milijono iki 120 tūkstančių. Religinių mažumų sąlygomis gyvenantys krikščionys renkasi migraciją ir kaip ekonominių ir socialinių problemų sprendimą, ir kaip būdą išsivaduoti iš nuolatinės baimės, patiriamos paniekos, o pataruoju metu ir tiesioginės grėsmės gyvybei. Pastarųjų metų Egipto, Sirijos ar šių metų pavasario Šri Lankos pavyzdžiai rodo, kad būti krikščionimi yra pavojinga. Priešiškumas ir nepakanta  vis dažniau virsta atvirais persekiojimais. Pasak ataskaitos, krikščionių persekiojimai pasaulyje įgauna beveik genocido mastą. Kai kuriuose pasaulio regionuose persekiojimų lygis ir pobūdis priartėjo prie tarptautinio genocido apibrėžimo pagal Jungtinių Tautų kriterijus. Pagrindinis tokios padėties rezultatas yra krikščionių egzodas. Pasak ataskaitos, šiuo metu krikščionybei kyla visiško išnykimo pavojus kai kuriose Artimųjų Rytų srityse, kur krikščionys gyvena nuo pat krikščionybės istorijos pradžios.

Ataskaitos pristatyme Romos Šv. Baltramiejaus bazilikoje dalyvavęs Šventojo Sosto valstybės sekretoriato pasekretoris prel. Antoine Camilleri priminė pastarųjų kelerių metų popiežiaus Pranciškaus tarpreliginio dialogo iniciatyvas, kuriomis, be kita ko, siekiama sukurti palankesnes gyvenimo sąlygas krikščionių mažumoms.

Britų anglikonų vyskupo parengta atskaita apie krikščionių persekiojimus buvo pristatyta ypatingoje vietoje – bažnyčioje, kurioje ekumeniškai pagerbiamas mūsų laikų kankinių atminimas. Romos šv. Baltramiejaus bazilika saugo apaštalo kankinio Baltramiejaus relikvijas. Šioje bažnyčioje saugomos ir prūsų apaštalo kankinio šv. Adalberto Vaitiekaus relikvijos. Prieš du dešimtmečius ši bažnyčia buvo paskelbta mūsų laikų kankinių šventove. Joje saugomos dvidešimtojo ir dvidešimt pirmojo amžių kankinių – katalikų ir kitų krikščionių – relikvijos ir atminimo ženklai. Šiai bazilikai buvo perduota ir vyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija.

Kaip ne kartą įvairiomis progomis yra sakęs popiežius Pranciškus, mūsų dienomis turime daugiau kankinių negu pirmaisiais krikščionybės amžiais. Šiandien daugelyje pasaulio vietų krikščionys gyvena su, galima sakyti, ore tvyrančia persekiojimų nuojauta. Yra daug šalių, kuriose krikščionys yra beteisiai. O dažnai už ištikimybę Kristui tenka paaukoti gyvybę.  (JM / VaticanNews)

2019 liepos 16, 16:12