Paieška

Piligrimystė Medžiugorjėje Piligrimystė Medžiugorjėje 

Popiežiaus vikaras atidarys jaunimo festivalį Medžiugorjėje

Jaunimo piligrimystė šiemet vyksta praėjus tik keliems mėnesiais po to, kai buvo paskelbtas popiežiaus Pranciškaus nurodymas leisti rengti katalikų piligrimystes į Medžiugorję. Apie leidimą pranešė lenkas arkivyskupas Henryk Hoser, SAC, kuriam popiežius pavedė ypatingas pastoracines pareigas Medžiugorjės parapijoje.

Popiežiaus vikaras atidarys Tarptautinį jaunimo festivalį Medžiugorjėje

Rugpjūčio 1 d. Medžiugorje prasideda trisdešimtasis tarptautinis jaunimo festivalis tema „Sek paskui mane“ (Mk 10, 21). Kaip kasmet, jaunimo susitikimas Bosnijos Hercegovinos mieste tęsis iki rugpjūčio 6-sios – liturginės Kristaus Atsimainymo šventės. Kasmetinis festivalis, sumanytas kaip jaunimo maldos susitikimas, kasmet pritraukia tūkstančius jaunuolių iš viso pasaulio. Šiemet festivalio atidarymo Mišioms vadovaus popiežiaus vikaras Romos vyskupijai kardinolas Angelo de Donatis. Mišių pradžia 19 val.

Visus pagrindinius jaunimo festivalio įvykius Medžiugorjėje – Mišias, pamaldas, katechezes, liudijimus, Rožinio maldą, adoraciją ir Kryžiaus kelią į Križevaco kalną naktį su uždarymo Mišiomis 5 val. ryto paprastai tiesiogiai, su vertimais į beveik dvidešimtį kalbų, transliuoja įvairios radijo stotys, interneto portalai ir televizijos kanalai.

Medžiugorjė nuo 1981 metų išaugo į vieną svarbiausių marijinio pamaldumo centrų Europoje. Ji kasmet pritraukia iki trijų milijonų piligrimų.

Piligrimystės į atokią Balkanų vietovę prasidėjo dėl devintojo dešimtmečio pradžioje prasidėjusių vadinamųjų „besitęsiančių Marijos apsireiškimų“. Nors Bažnyčia jau daugelį metų tiria apsireiškimus, ligi šiol nepaskelbtas jos sprendimas dėl jų autentiškumo.

Popiežius nurodė leisti rengti piligrimystes į Medžiugorję, tačiau Šventasis Sostas kviečia nekurti doktrininio sąmyšio, kad nesusidarytų įspūdis, jog leidimas rengti piligrimystes savaime tolygus apsireiškimų pripažinimui, pranešė Vatikanas gegužės 13 dieną.

Pasak arkivyskupo Henryko Hoserio, Medžiugorjė yra tarptautinė maldos vieta, kurioje ranka galima prisiliesti prie joje subręstančių nepaprastų dvasinių vaisių: atsivertimų, pašaukimų į dvasininkus ir pašvęstą gyvenimą, nesiliaujančias išpažintis. Arkivyskupas, su kuriuo kalbėjosi italų katalikų dienraščio „Avvenire“ korespondentas, pridūrė nemanantis, kad Medžiugorjėje būtų „erezijos pėdsakų“.

Medžiugorjėje apsilankantieji sako, kad jie čia patiria Marijos buvimą. Tačiau leidimas tikintiesiems rengti piligrimystes tikrai neturi būti suprantamas kaip Marijos apsireiškimų pripažinimas. Ši Dievo palaiminta vieta yra per Mariją vykstančio susitikimo ir dialogo su Viešpačiu vieta. Tokiam dvasingumui būdinga tyla, Rožinis, mąstymas, katechezė ir Sakramentų šventimas, ypač Eucharistijos ir Susitaikinimo, sakė arkivyskupas Hoseris, Medžiugorjės parapijos apaštališkasis vizitatorius.

76 metų amžiaus arkivyskupas Hoseris, Katalikų apaštalavimo bendruomenės (palotinų) vienuolis, yra Varšuvos–Pragos vyskupas emeritas, turintis asmeninį arkivyskupo titulą. Jis yra buvęs Afrikos misionierius su mediko diplomu, taip pat yra tarnavęs Romoje Tautų evangelizavimo kongregacijoje sekretoriaus pareigose, buvęs palotinų vyresnysis Prancūzijoje, popiežiaus apaštališkasis vizitatorius Ruandoje, Lenkijos episkopate buvo bioetikos ekspertų grupės vadovas, Šeimos tarybos ir Nuolatinės tarybos narys. 2017 metų vasarį popiežius Pranciškaus jį paskyrė savo pasiuntiniu į Medžiugorję, o nuo 2018 metų gegužės paskyrė į dabartines ypatingojo apaštališkojo vizitatoriaus Medžugorjės parapijoje pareigas.

Šiandien mano misija Medžugorjėje – globoti iš viso pasaulio atvystančius piligrimus, juos palydėti, pasakojo arkivyskupas. Jis pridūrė kad vienas iš jo veiklos prioritetų – piligrimų ugdymas siekiant išvengti nukrypimų ar neteisingų interpretacijų. Pasak jo, toliaregis popiežius Pranciškaus nutarimas rūpintis piligrimų palydėjimu nepriklausomai nuo regėjimų pripažinimo ar nepripažinimo paliudijo apie Bažnyčios rūpinimąsi visais, kurie nuoširdžiai pasikliauja Marijos motinišku užtarimu atvykdami į šią nedidelę Hercegovinos vietovę. (SAK / Vatican News)

2019 liepos 25, 15:52