Paieška

Protestas JAV Senato rūmuose Protestas JAV Senato rūmuose 

JAV katalikai reikalauja žmoniškesnės migracijos politikos

JAV katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas pareiškime paprašė JAV prezidento atšaukti vidaus reikalų departamento taikomas radikalias priemones, ypač migrantų sulaikymą stovyklose prie Meksikos sienos, sukėlusias papiktinimo bangą katalikų parapijose, ypač migrantų bendruomenėse. JAV katalikų, kitų krikščionių ir religijų tikintieji visą pastarąją savaitę įvairiuose miestuose rengė akcijas prieš valdžios migracijos politiką. Viena simboliška protesto akcija surengta JAV Senato rūmuose Vašingtone patraukė ypatingą dėmesį, kai policija suėmė apie septyniasdešimt akcijos dalyvių, įskaitant kelis vienuolius ir vienuoles.

Taikingą pilietinio nepaklusnumo akciją JAV Senato rūmuose surengė Kolumbo centras, Vienuolijų vadovų konferencijos, JAV ir Kanados jėzuitai, Pax Christi, kitų katalikiškų organizacijų nariai. Akcijos dalyviai į Senato rūmus atsinešė valstybės įrengtose pabėgėlių stovyklose žuvusių vaikų migrantų nuotraukas. Katalikų protesto akcija prasidėjo Senato rūmų kieme, kur protesto dalyviai meldėsi ir klausėsi nukentėjusiųjų migrantų šeimų liudijimų apie vaikų atskyrimo nuo šeimų pavojų ir vyskupų pareiškimų, raginančių solidarizuotis su migrantais.

Penki protesto dalyviai, nors žinojo apie savo veiksmų galimas pasekmes, išsitiesė ant grindų Senato rūmuose, sudarydami kryžių, ir skanduodami JAV migrantų stovyklose mirusių vaikų vardus: „Darlyn, Jaklin, Felipe, Jaun, Wilmer, Carlos“. Tarp suimtųjų – vienuolės, parapijų atstovai ir kiti katalikų lyderiai. Suimtieji, policijos išvedami iš rūmų surakinti antrankiais, giedojo „Sveika, Marija“. Be kitų suimta 90 metų amžiaus vienuolė Pat Murphy, Čikagoje tarnaujanti migrantų ir pabėgėlių globos centre, penktadieniais rengianti maldos vigilijas prie migracijos departamento būstinės. Pasak suimtos vienuolės s. Pat, „valdžios priemonės migrantų atžvilgiu turėtų papiktinti visus tikinčiuosius“.

„Susirinkome (į protesto akciją) todėl, kad Evangelija įpareigoja šitaip veikti, be to, mus piktina baisus elgesys su migrantų šeimomis, ypač su vaikais“, paantrino Amerikos moterų vienuolijų vyresniųjų vadovė s. Ann Scholz.

Kardinolas Daniel DiNardo pasmerkė JAV Migracijos ir muitų departamento paskelbtas naujas migracijos normas, įskaitant prieglobsčio suteikimo apribojimą, nes jos „išskiria šeimas, verčia kentėti tūkstančius vaikų ir jų tėvus, gąsdina naujakurių bendruomenes“.

Pasak JAV vyskupų konferencijos pirmininko Di Nardo, paskelbtos priemonės „sukūrė baimės atmosferą katalikų parapijose ir bendruomenėse visame krašte“. Episkopato vadovas pridūrė, kad apie katalikų vyskupų būgštavimus jis pranešė JAV prezidentui, prašydamas persvarstyti priimtus sprendimus. Kardinolas priminė, kad bandymas stabdyti savo gyvybę gelbstinčių ir savo šeimų saugumo siekiančių žmonių migravimą kertasi su amerikietiškomis ir krikščioniškomis vertybėmis.

Kardinolas paragino pripažinti visų laukiančių prie sienos ar ją peržengusių orumą ir liudyti jiems atjautą, priminė popiežiaus Pranciškaus žinią Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai: „pabėgėlių, migrantų ir apskritai pažeidžiamų žmonių buvimas tarp mūsų yra tarsi kvietimas žadinti tiek krikščioniškas, tiek žmogiškas nuostatas, kurios patogiai gyvenant rizikuoja išblėsti“. (SAK / Vatican News)

2019 liepos 20, 16:23