Paieška

Kun. Hamelio nuotrauka popiežiaus koplyčioje Vatikane Kun. Hamelio nuotrauka popiežiaus koplyčioje Vatikane 

Dievo tarno kun. Jacques’o Hamelio nužudymo trečiosios metinės

Liepos 26-ąją sukako treji metai nuo kunigo kankinio Jacques’o Hamelio mirties. Sukaktis buvo pažymėta malda ir pasaulietiniais minėjimais, ketvirtadienį ir penktadienį vykusiais Prancūzijoje.

Saint-Etienne du Rouvray miestelyje, kuriame kunigas kankinys tarnavo ir prieš trejus metus buvo nužudytas, Mišias jo atminimui penktadienio vidudienį aukojo Ruano arkivyskupas Dominique Lebrun. Miestelio bažnyčioje ketvirtadienį buvo surengtas atsiminimų ir liudijimų vakaras, o penktadienio pavakare prie miestelio merijos vyko pasaulietinis kunigo Hamelio minėjimas.

2016 m. liepos 26-osios rytą du peiliais ginkluoti vyrai įsiveržė į Saint-Etienne du Rouvray miestelio bažnyčią ir įkaitais paėmė joje buvusius kelis asmenis – Mišias aukojusį kunigą ir Mišių dalyvius. Viena vienuolė sugebėjo pabėgti ir apie užpuolimą pranešti policijai. Į užimtą bažnyčią įsiveržusi policija nukovė abu užpuolikus. Teroristai spėjo nužudyti kunigą ir sunkai sužeidė kitą asmenį. Nužudytajam kunigui Jacques’ui Hameliui ėjo 86-ieji metai. Popiežiui Pranciškui leidus, po dešimties mėnesių buvo pradėta kunigo kankinio beatifikacijos byla. Šių metų balandžio mėnesį buvo užbaigtas diecezinis bylos etapas ir medžiaga perduota Šventųjų skelbimo kongregacijai.

Jau netrukus po kunigo Jacques’o Hamelio nužudymo – 2016 m. rugsėjo 14 d. aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje popiežius jį pavadino kankiniu, į kurį reikia kreiptis užtarimo, nes kankiniai – palaimintieji. Šiandien krikščionys žudomi, kankinami, jiems perpjaunamos gerklės, nes neišsižada Jėzaus Kristaus. Kun. Jacques’as yra šiose kankinių gretose. Krikščionys, kurie šiandien kenčia kalėjimus, yra žudomi ir kankinami, kad neišsižadėtų Jėzaus Kristaus parodo persekiojimų žiaurumą. „Žudyti Dievo vardu yra šėtoniška“, – pasakė popiežius.  (JM / VaticanNews)

2019 liepos 27, 14:34