Paieška

Apsireiškimų Fatimoje poveikio kultūrai tyrimai

Bendradarbiaujant Fatimos Rožinio Marijos šventovei ir keliems Portugalijos bei Ispanijos universitetams pradėti Fatimos žinios paplitimo ir poveikio tyrimai. Apie tai pranešė šventovės rektorius kun. Carlos Cabecinhas.

Pasak šventovės rektoriaus, Marijos apsireiškimai Fatimoje labai paveikė ne tik žmonių maldingumą ir Bažnyčios gyvenimą, bet ir turėjo gana daug įtakos kultūros raidai Portugalijoje ir kitose šalyse. Apie tokių tyrimų prasmingumą ir reikalingumą buvo kalbama jau ir anksčiau, tačiau prieš dvejus metus švęstas apsireiškimų Fatimoje jubiliejus tapo paskata imtis konkrečių veiksmų, bendradarbiaujant su akademinėmis institucijomis.

Užpernai Fatimoje švęstu jubiliejumi buvo paminėta 100 metų sukaktis nuo 1917 m. toje Portugalijos vietovėje vykusių Švč. M. Marijos apsireiškimų. Trys vaikai: brolis ir sesuo – devynerių metų amžiaus Pranciškus ir septynerių metų Jacinta – o taip pat dešimties metų jų pusseserė Liucija, ganydami avis 1917 m. gegužės 13-osios vidudienį pamatė moterį spindinčiais rūbais, kuri paragino juos kalbėti Rožinį už taiką ir pasaulio atsivertimą. Apsireiškimai kartojosi ir kitų mėnesių 13-ąją dieną, išskyrus rugpjūčio 13-ąją, kai vaikams nebuvo leista nueiti į jau spėjusių išgarsėti įvykių vietą. Spalio 13-ąją vykusio paskutinio apsireiškimo metu Mergelė Marija vaikams pasakė esanti Rožinio Karalienė ir dar kartą paragino karštai melstis už žmonijos atsivertimą.

Du iš trijų Mariją regėjusių vaikų greit mirė: Pranciškus – 1919 m., Jacinta – 1920 m. Vyriausioji, Liucija, sulaukusi pilnametystės įstojo į vienuolyną. Mirė 2005 m. Koimbros karmelyje būdama beveik 98 metų.

Su Marijos apsireiškimais susijusios ir vadinamosios trys Fatimos paslaptys, kurių ypač trečioji, ilgai neatskleista, buvo apaugusi legendomis. Pirmosios dvi paslaptys buvo atskleistos anksčiau – Marija Fatimoje piemenėliams kalbėjo apie didžiąsias pasaulio nelaimes, kurių priežastis – nuodėmė. Trečioji paslaptis, kurią popiežius Jonas Paulius II atskiedė 2000 m., kalba apie krikščionių persekiojimus.

Pranciškus ir Jacinta 2000 m. buvo paskelbti palaimintaisiais. Minint Marijos apsireiškimų 100-ąsias metines 2017 m. gegužės mėnesį į Fatimą buvo nuvykęs popiežius Pranciškus ir palaimintuosius piemenėlius paskelbė šventaisiais. Pradėta ir trečiosios regėtojos sesers Liucijos skelbimo šventąja byla.  (JM / VaticanNews)

2019 liepos 25, 17:26