Paieška

Vatican News
Aušros Vartų koplyčia Aušros Vartų koplyčia 

Vilniuje Rusijos katalikų pastoracinė konferencija

Pastoracinės konferencijos dalyviai kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai kviečiami radikaliai permąstyti parapijų ir vietinių bendruomenių atsinaujinimą atvirumo, svetingumo ir evangelizavimo dvasioje.

Vilniuje antradienį prasidėjo Rusijos katalikų pastoracinė konferencija tema „Mūsų parapijų ateitis“. Apie šimtas konferencijos delegatų susipažins su ataskaitos apie parapijų gyvenimą Maskvos arkivyskupijoje nuo 2018 rugsėjo iki 2019 metų kovo išvadomis, praneša italų žinių agentūra SIR.

Pastoracinės konferencijos dalyviai kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai kviečiami kartu su Maskvos arkivyskupu Paolo Pezzi radikaliai permąstyti parapijų ir vietinių bendruomenių atsinaujinimą atvirumo, svetingumo ir evangelizavimo dvasioje. Konferencijos darbai tęsis iki penktadienio, birželio 21 dienos.

Kas dvejus metus rengiama Rusijos katalikų konferencija vyksta Vilniuje todėl, kad Maskvos arkivyskupija šiuo metu dar neturi patalpų, galinčių sutalpinti tokį dalyvių skaičių. Pasak italų žinių agentūros, Katalikų Bažnyčios Rusijoje atstovams pigiau susitikti Vilniaus kunigų seminarijos patalpose, nei nuomotis panašias patalpas Maskvoje ar Sankt Peterburge. Ateityje, kai tik bus užbaigtas Sankt Peterburgo Marijos, Apaštalų Karalienės kunigų seminarijos pastato remontas, Rusijos Bažnyčios konferencijas žadama rengti buvusioje istorinėje Rusijos sostinėje. (SAK / Vatican News)

2019 birželio 18, 15:30