Paieška

Vatican News
Lurdo šventovė Lurdo šventovė 

Popiežius paskyrė savo atstovą Lurdo šventovėje

Prancūzijos Lilio vyskupijos augziliaras vysk. Antoine Hérouard paskirtas Šventojo Tėvo delegatu Lurdo Marijos šventovėje. Apie popiežiaus Pranciškaus sprendimą ketvirtadienio vidudienį Lurde pranešė Popiežiškosios naujausios evangelizacijos tarybos pirmininkas arkivysk. Rino Fisichella.

Šventojo Sosto Komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli šia proga paskelbtame komentare primena, kad jau prieš dvejus metus popiežius Pranciškus suteikė arkivyskupui Fisichella užduotį pagyvinti sielovadą maldininkų gausiai lankomose šventovėse. Pastaraisiais mėnesiais arkivyskupas atidžiau susipažino su padėtimi Lurdo šventovėje.  Paskirdamas savo delegatą, popiežius Pranciškus nori, kad, greta daugybės Lurdo šventovėje jau esančių sielovadinių iniciatyvų, atsirastų ir naujų, kad šventovė būtų maldos ir krikščioniškojo liudijimo vieta, vis labiau atsiliepianti į Dievo tautos poreikius.

Vysk. Antoine Hérouard vykdydamas savo misiją tuo pat metu eis ir ligšiolines Lilio augziliaro pareigas. Popiežiaus delegatas savo misiją vykdys tik šventovėje. Tarbes ir Lurdo vyskupijai ir toliau vadaus dabartinis vyskupas ordinaras.

Lurdo šventovės istorija prasidėjo 1858 m. vasario 11-ąją. Tą dieną šalia miestelio esančios vienos stačios uolos grotoje keturiolikmetei mergaitei Bernadetai Soubirous apsireiškė Mergelė Marija. Stebuklingas apsireiškimas devynioliktojo amžiaus Prancūzijoje, kovingo laicizmo metu, sukėlė gana didelę sensaciją. Vieni reagavo su skeptišku nepatiklumu, kiti patikėjo jaunos regėtojos liudijimu. Regėjimai kartojosi kelias savaites. Prie apsireiškimų grotos susirinkdavo kaskart daugiau žmonių. Dabar Lurdas yra viena labiausiai lankomų šventovių.

Kai 2008 m. buvo minimas Marijos apsireiškimų 150 metų  jubiliejus, į Lurdą nuvykęs popiežius Benediktas XVI pasakė: „Lurdas – tai tarsi šviesa mūsų kasdieniame keliavime apgraibomis per sutemas. Marija pravėrė žmonijai duris į šviesą. Dėl to mes ją vadiname Dangaus vartais.“ (JM / VaticanNews)

2019 birželio 06, 13:53