Paieška

Vatican News
šv. Aloyzas Gonzaga šv. Aloyzas Gonzaga 

Popiežius paragino prisiminti šv. Aloyzą Gonzagą SJ

Penktadienį Bažnyčios liturgija mini šv. Aloyzą Gonzagą, pasak popiežiaus Pranciškaus, „žavintį evangelinio asketiškumo ir tyrumo pavyzdį“.

Šaukitės jo, paragino popiežius, užbaigdamas trečiadienio bendrąją audienciją. „Šaukitės šv. Aloyzo Gonzagos, kad jums padėtų su Jėzumi užmegzti artimą draugystę, kuri padėtų ramiai spręsti gyvenimo reikalus“.

Jaunuolis jėzuitas iš Mantujos artistokratų šeimos gyveno intensyviai, nors trumpai, mirė Romoje būdamas dvidešimt trejų metų, apsikrėtęs maru XVI amžiaus pabaigoje. Badmečiu paplitęs maras vien Romoje pražudė tūkstančius žmonių, per penkiolika mėnesių mirė net trys popiežiai – Sikstas V, Urbonas VII ir Grigalius XIV.

Šv. Aloyzas prisidėjo prie jėzuitų bendruomenės narių ir garsaus šventojo, ligonių globėjo kun. Kamilio Leliečio pastangų gelbėti ir slaugyti sergančiuosius. Aloyzui buvo pavesta slaugyti tuos, kurie maru nesirgo, bet jis kartą iš gatvės atsivedė į ligoninę sunkiai sergantį žmogų ir užsikrėtęs mirė.

Jaunuolio studento Aloyzo Gonzagos šventumo garsas per labai trumpą laiką apskriejo visą Europą, pasiekė net Lietuvą-Lenkiją, nepraėjus penkiolikai metų nuo mirties jis iškeltas į altorių garbę. Šventojo Aloyzo Gonzagos užtarimo prašoma jau daug amžių. Kanonizacijos metu XVIII amžiuje Aloyzas buvo paskelbtas studentų globėju; XX amžiaus pradžioje jis buvo paskelbtas viso pasaulio katalikiškojo jaunimo globėju, o šimtmečio pabaigoje – ir AIDS liga sergančiųjų globėju.

Į šv. Aloyzo Gonzagos šventumo pavyzdį taip pat rodė žinoma XX amžiaus moterų veikėja ir mokytoja, Magadano kankinė ir Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė, kurios gimtinėje Šėtoje, Kėdainių rajone, prieš keletą dieną buvo palaimintas naujas atminimo kryžius. Įkalinimo vietoje sukurtoje maldoje ji kviečia melsti šventąjį, kad padėtų ieškantiesiems surasti vidinį gyvenimą:

„Šv. Aloyzai, kuris visą gyvenimą baltu žiedu žydėjai, kuris tyru oru alsavai, kuris didžiu vidiniu džiaugsmu spindėjai, kuris saulės šviesoje augai, žydėjai ir vaisių nešei, padėki mums iš aukštybių, padėki mūsų tautos ieškotojams surasti vidinį gyvenimą, palydėki mus visus skaisčiais idealų keliais. Amen.“

(SAK / Vatican News)

2019 birželio 19, 14:23