Paieška

Vatican News
Kunigų kongregacijos prefektas kard. B. Stella Kunigų kongregacijos prefektas kard. B. Stella 

Pasaulinė kunigų šventėjimo diena

1995 metais šv. Jonas Paulius II priėmė Kunigų kongregacijos pasiūlymą ir įsteigė „Pasaulinę kunigų šventėjimo dieną“, kurią pakvietė paminėti kiekvienoje vyskupijoje Švenčiausios Jėzaus Širdies iškilmės dieną, šiais metais minimą birželio 28-ąją. Kaip kunigui siekti šventumo, kas jam gali sukliudyti ir kaip jam gali padėti tikintieji – apie tai Šventojo Sosto dienraštyje „l’Osservatore Romano“ paskelbtame interviu kalba kardinolas Beniamino Stella, dabartinis Kunigų kongregacijos prefektas.

Pasak kardinolo, kunigas realizuoja savo pašaukimą, misiją, tad ir šventumą „būdamas gyvu Kristaus buvimo ženklu“ savo žmonėms, aktyviai jiems tarnaudamas, ypač stokojantiems.

„Kai kunigas taip gyvena, jo širdies kompasas rodo į šias dvi meiles: Dievui ir tautai. Jis nėra prisirišęs prie savęs ar prie šio pasaulio daiktų, tačiau neturto, skaistumo ir paklusnumo pasiryžimais išreiškia savo vidinę laisvę būti dėl kitų“, – pažymėjo kardinolas Stella. – „Žinoma, tai ne visada lengva misija: dėl šiandieninių socialinių ir kultūrinių kontekstų sudėtingumo, dėl reikalingos psichikos ir jausmų brandos, dėl vidinio sugebėjimo tvirtai atlaikyti nuovargį ir sunkumus poreikio, (...) dėl solidaus ir asmeniniame santykyje su Jėzumi ir Jo žodžiu įsišaknijusio dvasingumo būtinybės.”

Kunigai piligrimai Santjago di Kompostelos kelyje
Kunigai piligrimai Santjago di Kompostelos kelyje

Kunigą nuvargina apaštalinės veiklos nuovargis, tačiau dar pavojingiau tai, ką Pranciškus yra pavadinęs „vilties nuovargiu“, kuris apsunkina, išsekina širdį. Tarp kliūčių yra sekuliarizmas, kuris kai kuriuose kontekstuose visiškai nuvertina tikėjimą ir Evangelijos skelbimą, kultūriniai pokyčiai, kurie sumažino Bažnyčios socialinį svorį. Tame galima įžvelgti naudą ir paskatą sugrįžti prie evangelinio paprastumo, bet tuo pat metu kunigo misija tampa sudėtingesnė. Kartais dėl vienų kunigų varganų nusižengimų pernelyg skubotai ir apibendrintai neigiamos, tamsios ir dviprasmiškos etiketės prilipinamos visiems kunigams, nors didesnė jų dalis dosniai aukoja savo jėgas Evangelijos skelbimui ir Dievo tautai, būdami greta senelių, jaunuolių, ligonių ir vargšų.

Prie šių socialinių veiksnių reikia pridėti asmeninius ir dvasinius: kunigo amžiaus tarpsnių kaitą, nesupratimą, kartais pasitaikančius sunkumus santykiuose su vyskupu ir kitais kunigais, sausrą maldoje.

Popiežius ir seni kunigai
Popiežius ir seni kunigai

Atsispirti klaidoms, atsistoti ant kojų po sunkumų kunigams padeda geri tarpusavio ryšiai ir ryšys su vyskupu. Tačiau tokia pat svarbi jų pasauliečių bendruomenės parama. Kardinolas Stella pakvietė tikinčiuosius „leisti pajusti mūsų kunigams, kad jie yra mylimi, (...) kad jiems nuoširdžiai trokštama gero“, neapleisti jų vienatvėje, neteisti pačiais negailestingiausiais žodžiais, nespausti jų taip, tarsi jie būtų tik šventas paslaugas dalijančios „mašinos“. Ir kunigams reikia dvasinės bei moralinės paramos, padėkojimo ir padrąsinimo, jų trapumo supratimo, atleidimo už kelis nevilties ir tamsos momentus.     

„Kunigams labai naudinga žinoti, kad jų žmogišką silpnumą kažkas lydi maldoje, kad yra dėkingas už jų tarnystę ir juos drąsina nepasiduoti išbandyme bei sunkumuose. Ši Pasaulinė kunigų šventėjimo diena tebūnie proga maldai, kad Švenčiausioji Jėzaus Širdis, kiekvieno kunigo egzistencijos versmė ir prieglobstis, lydėtų kunigų žingsnius dieviškosios malonės galia“, – sakė kardinolas Stella. (RK / Vatican News

2019 birželio 27, 13:42