Paieška

Vatican News
"Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai" fundacija remia krikščionis pasaulyje ir rengia ataskaitas apie religijos laisvę "Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai" fundacija remia krikščionis pasaulyje ir rengia ataskaitas apie religijos laisvę  (ANSA)

„Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai“ fundacijos ataskaita

Popiežiškųjų teisių fundacija „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ birželio 20-ąją Romoje pristatė ataskaitą apie 2018 metais surinktas aukas ir jų paskirstymą krikščionių bendruomenėms, išskirtinį prioritetą teikiant toms, kurios yra persekiojamos ar bando stotis ant kojų sunkiose situacijose. Per 330 000 donorų paaukojo 111 108 825 eurų. Surinktomis lėšomis buvo finansuoti 5019 projektų 139 šalyse, praneša fundacija, kurios komunikate išsamiau pristatoma jos veikla.

Daugiau nei pusė surinktų aukų buvo skirta Afrikos kontinentui ir Artimiesiems Rytams. Prioritetinis dėmesys teko Sirijos ir Irako krikščionių bendruomenėms, kurių išlikimas šiame istoriniame regione po ilgų karo metų ir islamistų teroro yra pakibęs ant plauko. Lėšos buvo skirtos tiek betarpiškai pagalbai, kurios reikia išgyvenimui čia ir dabar, tiek ilgalaikiams projektams – fundacijai remiant pastatyti 1479 namai krikščionims, suteiktas finansavimas krikščionių šeimoms pradėti savo verslą, atidaryti parduotuvę.

Po Sirijos ir Irako rikiuojasi Indija, kuriai buvo skirta 5,2 milijono eurų, Ukraina, kurion nukeliavo per 3,3 milijono eurų, ir Kongo Demokratinė Respublika, kurioje finansuota projektų už beveik 2,9 milijonus eurų.

Kalbant apie bendrą 2018 metų paramos pobūdį, daugiausia skirta statybos arba rekonstrukcijų projektams: kaip minėta, pastatyta šimtai butų, bet taip pat pastatytos arba rekonstruotos koplyčios ir bažnyčios, parapijų namai, vienuolynai, seminarijos, sielovados centrai.

Apie 16 procentų aukų buvo skirta daugiau nei 40 tūkstančių kunigų, vienam iš dešimties pasaulyje, kurie darbuojasi neturtinguose regionuose, kuriose bendruomenės nepajėgia jų išlaikyti ir patys neturi jokių išsilaikymo priemonių. Jie atsidėkodami aukoja šventąsias Mišias geradarių intencija.

Trečioje vietoje yra skubi parama populiacijoms, kurias ištiko gamtinės nelaimės – žemės drebėjimai, liūtys ir uraganai, potvyniai. Panaši suma skirta seminaristų, kunigų ir vienuolių formacijai: buvo suteiktos studijų stipendijos beveik 12 tūkstančių seminaristų ir daugiau nei keturiems tūkstančiams kunigų. Labai nedaug atsilieka ir penktoji finansavimo kategorija: pasauliečių ugdymas. 2018 metais finansuota daugiau nei 14 tūkstančių pasauliečių – katechetų, parapijų ir vyskupijų institucijų ar asociacijų narių formacija.

Šeštoji pagal finansavimo dydį kategorija yra transporto priemonės sielovadinei veiklai. Nupirkti ir dovanoti 370 automobiliai, 189 motociklai, 342 dviračiai, du sunkvežimiai, du autobusai ir du kateriai. Septintoje vietoje yra krikščioniškos literatūros – Biblijos ir kitų tekstų – leidyba, įsigijimas ir platinimas. Pasak „Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai“ fundacijos komunikato, su jos parama 2018 metais išleista ir išplatinta virš milijono knygų.

Viena iš šalių, kurioje veikia „Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai“ fundacija yra Šri Lanka. Tarp dabartinių projektų, rašoma jos portale, yra padėti užbaigti bažnyčios statybą Trincomalee vyskupijoje, pastatyti kunigų namus Jaffnos vyskupijoje, padėti įsigyti automobilius karmelitų misijai Galle vyskupijoje ir mažajai seminarijai Anuradhapurna vyskupijoje, suteikti trijų metų finansavimą Kurunegala vyskupijos sielovadinei programai.

Balandžio 20 dieną, per Velykas, Šri Lanka pateko į pasaulinės žiniasklaidos akiratį dėl pasibaisėtino islamistinio teroristinio išpuolio bažnyčiose ir viešbučiuose, nusinešusio pusketvirto šimto gyvybių, daugiausia bažnyčiose. Gegužės mėnesį „Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai“ atstovai nuvyko į Šri Lanką sužinoti, kaip gali papildomai padėti sukrėstai vietos krikščionių mažumai. Šri Lankos sostinės Kolombo arkivyskupas kardinolas Malcolmas Ranjithas taip pat buvo pakviestas į birželio 20 dienos ataskaitos pristatymo renginį Romoje ir pats dar kartą komentavo situaciją savo krašte. Tos pačios dienos vakare buvo numatytas jo privatus susitikimas su popiežiumi Pranciškumi. (RK / Vatican News)

2019 birželio 20, 13:32