Paieška

Vatican News
Nikaragva Nikaragva 

Nerimas Nikaragvoje dėl smurto prieš Mišių dalyvius

Smurto veiksmai prie Leono katedros ir grėsmingas elgesys prie sostinės Managvos katedros sudrumstė daugelio Nikaragvos tikinčiųjų ramybę. Sostinės arkivyskupas paprašė kurti krašto ateitį dialogu, be smurto. Tarp-amerikietiška žmogaus teisių komisija kreipėsi į Nikaragvos vyriausybę prašydama užtikrinti tikinčiųjų saugumą.

Vienas iš dviejų nerimą keliančių epizodų įvyko Leone, antrajame pagal dydį Nikaragvos mieste, esančiame už 100 km į šiaurės vakarus nuo sostinės Managvos. Šeštadienį grupė prie katedros susirinkusių asmenų, Nikaragvos prezidento Ortegos šalininkų, po Mišių Leono katedroje užpuolė jų dalyvius, kurių daugelis nešė Nikaragvos vėliavą, apie šimtas tikinčiųjų buvo sužeista.

Leono katedros atstovas papasakojo Šventojo Sosto naujienų portalui Vaticannews, jog vyriausybės šalininkai apmėtė akmeninis tikinčiuosius, išeinančius iš Leono katedros, sukėlė sąmyšį ir baimę taip pat katedros viduje. Leono vyskupas Bosco Vivas Robelo, katedroje vadovavęs gedulingoms Mišioms už prieš metus nužudytą Mišių patarnautoją Sandorą Dolmusą, kreipėsi į policiją prašydamas leisti tikintiesiems saugiai išeiti iš katedros. Pasak kai kurių liudininkų, prie Leono katedros budėjo daug policininkų, tačiau jie nesiėmė veiksmų smurtui sustabdyti. Tikintieji galiausiai išėjo iš katedros kartu su vyskupu.

Sostinėje Managvoje prie katedros pasiųstų vyriausybės pajėgų veiksmai labiau priminė apgultį nei apsaugą. Policijos ir specialių dalinių pareigūnai sekmadienį anksti rytą uždarė visas pagrindinės prieigas prie Managvos katedros. Kai kurie pareigūnai užėmė pozicijas prie pat katedros, kurioje po kelių valandų įvyko padėkos Mišios už politinių kalinių išlaisvinimą.

Prezidento Ortegos vyriausybė prieš savaitę išlaisvino 56 suimtus opozicijos atstovus, kai kurie jų sekmadienį dalyvavo padėkos Mišiose Managvos katedroje. Mišiose taip pat melstasi už įkalintų kitų 85 politinių kalinių išlaisvinimą.

Managvos arkivyskupas kardinolas Leopoldas Brenesas apgailestavo dėl minėtųjų įvykių. Pasak jo, liūdina tai, kad nikaragviečiai nesuvokia dialogo kaip sugyvenimo proceso dalies. Smurtas tik daugina smurtą, pasakė kardinolas, komentuodamas Leono katedroje susiklosčiusią padėtį. Jis išreiškė solidarumą Leono vyskupui, kurį įskaudino įtampa „tarp brolių“. Kardinolas Brenesas paprašė visų tikinčiųjų „labiau kliautis vienybę teikiančia Šventąja Dvasia, visuomet vedančia į tiesą“.

„Nikaragvoje Bažnyčios ir vyskupų priešai siekia provokuoti, tačiau vyskupai yra maldos ir taikos žmonės. Mūsų šeimos taikingos, vadovaujamės ne smurto, bet taikos ir susitaikymo dvasia taip, kaip mus ragina daryti popiežius Pranciškus. Vienintelis tinkamas kelias yra dialogo kelias ir, kaip mūsų prašo popiežius, vienintelis būdas išspręsti problemas yra nesmurtas. Kol yra dialogas, turi būti pasitikėjimas, nuoširdumas ir konkretūs veiksmai. Mūsų galia yra malda ir Jėzaus Kristaus skelbimo misija“, – pasakė Nikaragvos sostinės arkivyskupas kardinolas Brenesas. (SAK / Vatican News)

2019 birželio 18, 15:35