Paieška

Vatican News
Katalikų parapija Kazachstane Katalikų parapija Kazachstane 

Kazachstane įkurta Apaštališkoji administratūra graikų apeigų katalikams

Naujoji Apaštališkoji administratūra yra penktoji Kazachstano katalikų Bažnyčios provincijos teritorija ir vienintelė Kazachstane graikų apeigų katalikams.

Popiežius Pranciškus įkūrė Apaštališkąją administraciją graikų apeigų katalikams Kazachstane ir Vidurinėje Azijoje. Pirmuoju naujos bažnytinės teritorijos Apaštališkuoju administratoriumi paskirtas arkikunigas Vasyl Hovedra, ligi šiol buvęs toje pačioje teritorijoje gyvenančių tikinčiųjų Rytų Bažnyčių kongregacijos delegatas. Naujosios Apaštališkosios administracijos sostas įkurtas Karagandoje, centrinėje Kazachstano dalyje.

Pirmasis naujos bažnytinės teritorijos administratorius arkikun. Vasyl Hovera gimė Ivano-Frankivske, Ukrainoje, 1972 metais, baigė dogmatinės teologijos mokslus Liublino katalikų universitete Lenkijoje ir buvo įšventintas kunigu 1997 metais. Netrukus po šventimų pradėjo pastoracinę tarnystę Kazachstano graikų apeigų katalikams. 2002 metais buvo paskirtas Rytų Bažnyčių kongregacijos delegatu Kazachstane ir Vidurinėje Azijoje.

Karagandoje taip pat veikia lotynų katalikų bendruomenę sujungianti vyskupija. Ją 1999 metais įkūrė popiežius šv. Jonas Paulius II. Karagandos lotynų katalikų vyskupija pavaldi Astanos Švč. Marijos arkivyskupijai. Dabartinis Karagandos lotynų katalikų ganytojas yra italų kilmės vysk. Adelio Dell’Oro. Karagandos vyskupijos Fatimos Dievo Motinos katedrą konsekravo kardinolas Angelo Sodano 2012 metais. Pagal 2016 metų duomenis, Karagandos vyskupijoje gyveno 8500 krikštytųjų, 23 dvasininkai, 34 vienuolės ir 4 vienuoliai.

Naujoji Apaštališkoji administratūra yra penktoji Kazachstano katalikų Bažnyčios provincijos teritorija ir vienintelė Kazachstane graikų apeigų katalikams. Kitos keturios bažnytinės teritorijos skirtos lotynų apeigų katalikams: Astanos Šv. Marijos arkivyskupija, Almatos Švč. Trejybės ir Karagandos vyskupijos ir Atyrau Apaštališkoji administratūra.

Pramone besiverčiantį Karagandos miestą įkūrė Sovietinės Rusijos valdžios ištremti kaliniai. Gulago vietovėse prie Karagandos kalėjo daug lietuvių. 1950 metais čia gyveno daugiau kaip trys tūkstančiai lietuvių tremtinių. Vienas iš žinomiausių Sibiro katalikų misionierių jėzuitas t. Albinas Dumbiauskas Karagandoje pastatė 1980 metais konsekruotą katalikų Šv. Juozapo bažnyčią ir buvo palaidotas jos šventoriuje 1991 m. (SAK / Vatican News)

2019 birželio 03, 16:48