Paieška

Vatican News
Br. Enzo Bianchi, Bose bendruomenės steigėjas, popiežiaus Praniškaus audiencijoje Br. Enzo Bianchi, Bose bendruomenės steigėjas, popiežiaus Praniškaus audiencijoje 

Šiaurinėje Italijoje prasidėjo Tarptautinis liturgijos suvažiavimas

Septynioliktąjį tarptautinį liturgijos suvažiavimą su Bose vienuolynu surengė Italijos vyskupų konferencija ir Italijos architektų sąjunga. Renginio dalyvius pasveikino popiežius Pranciškus. Suvažiavimas apie altoriaus liturginę, istorinę ir meninę sampratą tęsis nuo ketvirtadienio, gegužės 30 d., iki šeštadienio, birželio 1 d., Bose vienuolyne, šiaurės vakarų Italijoje.

Tarptautinio liturgijos suvažiavimo dalyvius pasveikino popiežius. Valstybės sekretoriato pasiųstą Šventojo Tėvo sveikinimo laišką suvažiavimo dalyviams – architektams, teologams, menininkams ir vyskupijų atstovams liturgijos žinovams – perskaitė Bose vienuolyno steigėjas ir buvęs prioras br. Enzo Bianchi.

Suvažiavimo temą: „Altorius – neseniai įgytos žinios ir nauji iššūkiai“ įvadinėje kalboje pristatė suvažiavimo rengėjams atstovaujantys Bose vienuolyno, Italijos episkopato bažnytinės paveldosaugos ir architektūros institucijos ir Italijos nacionalinės architektų tarybos vadovai.

Altoriaus tema jau buvo svarstyta Tarptautiniame liturgijos suvažiavime Bose vienuolyne 2003 metais. Pasak organizatorių, atėjo laikas aptarti naujausias įgytas žinias ir kartu iškilusias naujas problemas siekiant kuo išsamiau suprasti liturginės erdvės ir krikščioniškos dailės vertę.

Ypatingas dėmesys skiriamas krikščioniškajai altoriaus sampratai, ištakoms Naujajame Testamente ir vaizduotės įtakai, istorinio altoriaus atitikimui posusirinkiminiams liturginiams reikalavimams, neatskiriamam altoriaus ir sakyklos ryšiui, meninėms paieškoms, serijinei gamybai ir funkcionalumui. Liturginių erdvių ir altorių kūrimo patirtimi dalysis žinomi architektai ir menininkai iš Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos.

Suvažiavimas skirtas ypač architektams, liturgijos žinovams, menininkams, bažnytinio paveldo tvarkytojams, architektūros ir teologijos studentams. Be liturginio meno ekspertų ir tyrinėtojų, suvažiavime dalyvauja keli Italijos Vyskupų konferencijos nariai, Bielos vyskupas Farinella, Peskaros arkivyskupas Valentinetti ir Vercelli arkivyskupas Arnolfo, Konstantinopolio ekumeninio patriarchato ir ortodoksų patriarcho Baltramiejaus I atstovas archimandritas Athenagoras ir Šventojo Sosto atstovas kun. Maggiorni, Kulto ir Sakramentų kongregacijos pasekretoris.

Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin septynioliktajam tarptautiniam suvažiavimui perdavė popiežius Pranciškaus sveikinimą, palaiminimą ir linkėjimus. Sveikinimo tekstą suvažiavimo dalyviams perskaitė br. Enzo Bianchi, suvažiavimo mokslinio komiteto pirmininkas.

„Šventasis Tėvas viliasi, kad suvažiavimo dalyvių apmąstymai padės subrandinti supratimą, jog liturgija yra brolystės kupino bažnytinio ir asmeninio gyvenimo šaltinis ir viršūnė todėl, kad yra nuolat formuojama Evangelijos mokykloje.“

(SAK / Vatican News)

2019 gegužės 30, 13:53