Paieška

Vatican News
Šventosios Žemės katalikų vyskupai Šventosios Žemės katalikų vyskupai  (AFP or licensors)

Šventosios Žemės katalikų vyskupai kviečia kurti naują taikos viziją

Šv. Žemės katalikų vyskupai prašo visų regiono krikščionių ir religijų atstovų darbuotis dėl visuomenės, pagrįstos lygybe ir visų gerove. Vieni kitų meilė yra vienintelis kelias į taiką, patikino Šventosios Žemės katalikų ganytojai pareiškime, paskelbtame pasibaigus jų generalinės asamblėjos darbams.

Šv. Žemės katalikų ganytojai pareiškime išsakė naują kvietimą siekti izraeliečių ir palestiniečių taikos: „Bet koks taikos sprendimas turi būti paremtas siekiu užtikrinti visų Šventosios Žemės gyventojų bendrąjį gėrį, nepaisant skirtingumų“.

Šventosios Žemės katalikų vyskupai užtaria „visus šios žemės gyventojus pirmiausiai kaip žmones. Trokštame parodyti galimą išeitį iš nuolatinės karo, neapykantos ir mirties padėties. Trokštame parodyti naują gyvenimo šioje žemėje kelią, paremtą visų lygybe ir meile“.

Vyskupai pareiškime kviečia visus krikščionis kartu su žydais, musulmonais, drūzais ir visais kitais, kurie dalijasi ta pačia lygybės ir bendrojo gėrio vizija, „tiesti bendrojo supratimo ir meilės tiltus“. Pasak vyskupų, „nieko nedavė tuščiai kartojama dviejų valstybių formulė“. „Dabartinėje situacijoje visos kalbos apie politinį konflikto sprendimą skamba kaip tušti žodžiai“. Todėl, anot katalikų vyskupų, „reikia vizijos, pripažįstančios visišką visų šios žemės gyventojų lygumą“. Vyskupai šią viziją pavadino „pamatine teisingos ir ilgalaikės taikos sąlyga“, nepriklausomai nuo to, kokie bus daromi politiniai sprendimai.

„Praeityje visi kartu sugyvenome šioje žemėje. Kodėl negalėtume vėl sugyventi ateityje?“.

Pasak Šventosios Žemės katalikų vyskupų, „pastarojo laikotarpio poslinkiai Izraelio–Palestinos kontekste, nesibaigiančios žmonių gyvybių netektys, vis labiau menkstančios viltys surasti ilgalaikį sprendimą, tarptautinės bendruomenės nesugebėjimas tarptautinės teisės įgyvendinimu apginti šios žemės gyventojų nuo kitų kovų ir beviltiškumo situacijų pasiekė tokį laipsnį, kad nieko kito nesimato, tik ekstremizmas ir diskriminacija“.

Vyskupai taip pat klausia, „ar tarptautinė diplomatija ir taikos procesas kada nors buvo paremti teisingumu ir gera valia?“. Gal jau būtų laikas „Bažnyčioms ir religijų lyderiams nurodyti kitą kelią, kuris padėtų pripažinti, kad izraeliečiai ir palestiniečiai yra broliai ir seserys“.

„Tik orumu, pagarba ir lygybe paremta taika mus išgelbės ir leis išgyventi.“ (SAK / Vatican News)

2019 gegužės 22, 16:40