Paieška

Vatican News
Jonas Paulius II ir vysk. Paulius Baltakis, 1987 Jonas Paulius II ir vysk. Paulius Baltakis, 1987 

Mirė vysk. Paulius Baltakis OFM

Gegužės 17 dieną mirė buvęs užsienyje gyvenančių lietuvių katalikų ganytojas vyskupas Paulius Antanas Baltakis OFM.

Antanas Baltakis buvo gimęs 1925 m. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje buvo vokiečių išvežtas darbams. Po karo Belgijoje studijavo teologiją ir filosofiją, 1952 m. tapo kunigu ir vienuoliu pranciškonu. 1953 m. persikėlė gyventi į Šiaurės Ameriką ir įsitraukė į lietuvių pranciškonų veiklą. Dešimtį metų buvo lietuvių Prisikėlimo parapijos vikaras ir vienuolyno Toronte vyresnysis, vėliau Šv. Kazimiero vienuolyno Niujorke vyresnysis ir lietuvių Pranciškų provincijos vadovas.

1984 m. popiežius Jonas Paulius II paskyrė Paulių Baltakį išeivijos lietuvių vyskupu.  Baigęs vyskupo tarnystę Paulius Baltakis gyveno Niujorke ir toliau vadovavo Lietuvių katalikų religinei šalpai. 2018 m. persikėlė gyventi į Lietuvą.

Informuojame, kad gegužės 17 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo išeivijos lietuvių vyskupas emeritas pranciškonas Paulius Antanas Baltakis OFM (gim. 1925).

Vysk. Pauliaus Baltakio OFM palaikai bus pašarvoti Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje gegužės 20 d., pirmadienį, nuo 12.00 val. Šv. Mišios – 18.00 val. Gegužės 21 d., antradienį, 18.00 val. šv. Mišios. Gegužės 22 d., trečiadienį, 11.00 val. šv. Mišios ir išlydėjimas į Kretingą. 15.00 val. pasitikimas Kretingos bažnyčioje, palydėjimas į senąsias miesto kapines.

* * *

Dalijamės trumpu įrašu iš Vatikano radijo archyvo. Pokalbis su vysk. Pauliumi Baltakiu 1998 m. spalį Vatikane pasibaigus migrantų sielovados kongresui.

Vysk. Paulius Baltakis

 

2019 gegužės 18, 09:53