Paieška

Vatican News
Maronitų patriarchas kardinolas Nasrallah Boutros Sfeir Maronitų patriarchas kardinolas Nasrallah Boutros Sfeir  (ANSA)

Mirė katalikų patriarchas Nasrallah Boutros Sfeir

Popiežius Pranciškus gavęs žinią apie patriarcho emerito mirtį užtikrino savo maldą už velionį, jo artimuosius ir visą maronitų apeigų Katalikų Bažnyčią.

Libane sekmadienį, sausio 12 dieną, mirė 76-is Maronitų patriarchas kardinolas Nasrallah Boutros Sfeir. Buvęs ilgametis patriarchas atsisakė šių pareigų dėl amžiaus ir sveikatos 2011 metais. Istorinė Libano Bažnyčios ir valstybės asmenybė kardinolas Sfeir mirė likus trims dienoms iki jo šimtojo gimtadienio.

Velionis kardinolas Sfeir, popiežiaus šv. Jono Pauliaus II amžininkas, kaip ir šis popiežius gimęs 1920 metais, buvo vienas iš svarbiausių jo patarėjų iš Artimųjų rytų regiono. Dvasininkas buvo išrinktas Antiochijos Maronitų patriarchu 1986 metais, popiežiaus paskirtas kardinolu ir vienu iš Neeilinio vyskupų sinodo Libanui pirmininkų. Sfeir užtikrino katalikų paramą Libano nepriklausomybės siekiams ir neramiu metu ugdė skirtingų konfesijų santarvę. Jo moralinis autoritetas ypač išaugo po ministro pirmininko Rafik Haririo nužudymo 2005 metais, per vadinamąją „Kedro revoliuciją“ krašto gyventojams taikingai reikalaujant Sirijos armijos išvedimo iš Libano ir Sirijos įtakos Libano politiniame gyvenime pabaigos. 

Kardinolas Sfeir kurį laiką buvo Libano vyskupų konferencijos ir Rytų katalikų patriarchų tarybos pirmininkas, jį popiežius Benediktas XVI paskyrė Neeilinės Vyskupų sinodo asamblėjos Artimiesiems rytams garbės pirmininku.

Pasitraukęs iš Maronitų patriarcho ir kitų ganytojiškų įsipareigojimų kardinolas Sfeir perdavė Libano Bažnyčios tėvo pareigas dabartiniam maronitų patriarchui kardinolui Bechara Boutros Rai.

Mirus buvusiam Libano patriarchui Nasrallah Boutros Sfeir Kardinolų kolegija sumažėjo iki 221 nario, iš kurių 120 yra kardinolai, pagal amžių galintys dalyvauti konklavoje. (SAK / Vatican News)

2019 gegužės 13, 15:40