Paieška

Vatican News
Artuma 2019/5 Artuma 2019/5 

Gegužės Artuma: apie DRĄSĄ gyventi ir liudyti

„Aš jau turėsiu telefoną. Jei kas, paskambinsiu tėčiui, ir jis greitai mane pasaugos, nes yra labai drąsus“, – taip apie drąsą kalba penkiametė Gerda. Mat šiltos gegužės Artumos numeris skirtas drąsai, kurią popiežius Pranciškus įvardija kaip vieną iš penkių šiuolaikinio šventumo požymių.

Tad pabandykime įsivardyti: kas mums yra drąsa ir iš kur jos semiamės? Kaip drąsiai eiti savo keliu, kaip nebijoti būti pasmerktam? Kaip išdrįsti liudyti tikėjimą netgi nepalankioje aplinkoje?

Gegužė – Mergelės Marijos mėnuo. Kiekvieną jos dieną – po vieną konkretų atsižadėjimą, po maldą. Apie šią ir kitas gegužės tradicijas pasakoja Artumos kapelionas kun. Artūras Kazlauskas. O popiežiaus Pranciškaus žinią Lietuvai – šįkart Mišių Kauno Santakoje pamokslą – aptariantieji ragina atkreipti dėmesį į kiekvieną žmogų ir greta savęs ypač pamatyti pagalbos reikalingą. Taigi, dar kartą – „ką pastatysime į centrą“?

„Mūsų malda turi būti tokia kaip Marijos ir apaštalų – vieninga ir atkakli“, – teigia tėvas Ranieras Cantalamessa OFM Cap., kurio apmąstymus žengiant Sekminių link spausdiname gegužės numeryje. Popiežiaus namų pamokslininkas, be kita, paaiškina, kuo skiriasi du pagrindiniai maldos būdai, ir siūlo galimybę peržengti nusistatytas ribas bei leisti sau spontanišką maldą.

Pavasarinėje Artumoje – proga susipažinti su daugiau kaip 30 metų evangelizacijoje ir misijose dalyvaujančia Michelle Moran. Su Lietuvoje apsilankiusia nuostabia moterimi kalbama apie Gerosios Naujienos skelbimą, krikščionišką drąsą bei patariama, kaip gelbėtis, kai kankina baimė.

Kun. Algirdas Akelaitis įkvėpimo ieško Šventojo Rašto puslapiuose ir rašo apie parrēsia – atvirumą, ištikimybę tiesai bei drąsą, pavadindamas tai dorybe, kurią galima įgyti ir lavinti.

Drąsa psichologijoje suprantama kaip asmenybės bruožas, leidžiantis nuslopinti natūralias gynybines reakcijas ir veikti ryžtingai – paaiškina psichologė Zita Vasiliauskaitė. Kokia būna mūsų pirminė reakcija atsidūrus stresinėje situacijoje? Ir kaip vadovautis ne instinktu, o dvasia ir protu?

Kai kurie, atrodytų, itin drąsiai gyvenantys žmonės šių klausimų sau nekelia. Keturis vaikus auginantys, dėl šeimų ir vyskupijos reikalų besidarbuojantys sutuoktiniai Judita ir Aidas Bernatoniai teigia apie drąsą nė negalvojantys. Vis dėlto pokalbyje su jais išryškėja trys drąsos: drąsa tuoktis, drąsa kalbėtis ir drąsa būti kančioje.

Apie drąsą kaip apie savaiminį pojūtį kalba ir „Jaunimo iššūkio“ herojai. Trys tikintys ir tikėjimą liudijantys jaunuoliai atskleidžia, kokių reakcijų sulaukia iš aplinkinių. Kaip reaguoti į kritiką? Ir ką sakyti apie tikėjimą, idant pats jaustumeisi sąžiningas?

Paskutinis gegužės numerio straipsnis alsuoja pavasariu. Vanda Ibianska meistriškai susieja savo temą su klasika tapusiomis Maironio eilutėmis. „Gražiau kaip Lietuvoje nebuvo, nėra ir nebus“, – kaip odė Lietuvai skamba ir ši jos mintis.

Kultūriniai misijų kraštų žmonių skirtumai, dviejų tikrai vertų pamatyti filmų apie Gailestingojo Jėzaus atvaizdo žinią pristatymas, Motinos dienai skirto, lengvo it debesėlis torto receptas – tai ir dar daugiau gegužės mėnesio Artumoje.

Džiaukimės pavasariu ir leiskime Dievui pašalinti iš širdies nerimą bei pripildyti ją drąsos. Gražiausių šiltų dienų –

Artumos redakcija

2019 gegužės 03, 17:11