Paieška

Vatican News
šv. Jono Krikštytojo Saliečio šventovė Romoje šv. Jono Krikštytojo Saliečio šventovė Romoje 

Šv. Jonas Krikštytojas Salietis: laisvi ugdyti

Saliečio mokyklos buvo nemokomos. Tarp jo pedagoginių išradimų ir darbų yra mokinių padalijimas į klases pagal amžių, ugdymas prancūzų kalba vietoj lotynų, vakarinės arba sekmadienio mokyklos dirbantiems jaunuoliams, techninio, prekybinio ar amatų profilio sukūrimas.

Romoje paminėtos krikščionių mokytojų globėjo ir Krikščioniškų mokyklų brolių kongregacijos steigėjo šv. Jono Krikštytojo Saliečio (Jean-Baptiste de La Salle) mirties trys šimtosios metinės. Šventasis gimė 1651 metų balandžio 30-ąją ir mirė 1719 metų balandžio 7-ąją šiaurės Prancūzijoje.

Jonas Krikštytojas Salietis įšventintas kunigu 1678 metais, būdamas 27 metų. Netrukus jis susipažino su pasauliečiu Adrianu Nyel, kuris steigė mokyklas vargšams. 1680 metais Salietis įsteigė Krikščioniškų mokyklų brolių kongregaciją, atsidėjusią švietimui ir ugdymui visai naujais būdais, kurių pagrindinis tikslas buvo išgelbėti vaikus iš struktūrinio skurdo, kad jie patys gebėtų susikurti oresnį, žmogaus vertą gyvenimą.

Saliečio mokyklos buvo nemokomos. Tarp jo pedagoginių išradimų ir darbų yra mokinių padalijimas į klases pagal amžių, ugdymas prancūzų kalba vietoj lotynų, vakarinės arba sekmadienio mokyklos dirbantiems jaunuoliams, techninio, prekybinio ar amatų profilio sukūrimas.

Nauja Saliečio ir jo bendradarbių ugdymo sistema greitai tapo populiari. Krikščioniškų mokyklų broliai gavo kvietimą savo metodą pritaikyti Paryžiuje, kur per vienerius metus moksleivių skaičius išaugo iki tūkstančio, deja, kongregacijos sėkmę lydėjo stipri kritika, broliai patyrė prieš juos nukreiptą smurtą ir persekiojimus, dėl kurių steigėjas buvo priverstas išvykti į nuošalią vietą netoli Roueno, kur mirė.

Jono Saliečio mirties 300 metų jubiliejaus išvakarėse balandžio 6 dieną Laterano universitete Romoje surengta akademinė konferencija „Laisvi ugdyti“.

Konferencijoje atkreiptas dėmesys į Jono Saliečio ugdymo charizmos aktualumą dabartiniais laikais, ypač katalikiškosiose mokyklose, atkreiptas dėmesys, kad laisvas moksleivio ir jo šeimos apsisprendimas ugdymo sferoje yra pamatinė žmogaus teisė, galinti reikšmingai prisidėti prie nacionalinių švietimo sistemų kokybės gerinimo. Mokykla privalo išlikti laisva. Šv. Jono Krikštytojo Saliečio pavyzdys gali būti svarbus atsparos taškas ir pasirinkimas tiek tėvams, tiek mokytojams visoje Europoje.

Popiežius Pranciškus neseniai leido švęsti ypatingus šv. Jono Krikštytojo Saliečio jubiliejinius metus, kurie prasidėjo 2018 lapkričio 17 dieną ir tęsis iki šių metų gruodžio 31 dienos. Jubiliejaus dalyviai, be kitų popiežius nurodytų sąlygų jubiliejaus atlaidams pelnyti, kviečiami gauti sakramentinį išrišimą ir apsilankyti šv. Jono Krikštytojo Saliečio šventovėje Romoje, greta jo įsteigtos kongregacijos Krikščioniškų mokyklų brolių generalinių namų, ar į kitas žymias su šventojo gyvenimu ir veikla susijusias šventoves (Paryžiuje, Reimse ir kitur) ar vietas, kur yra šventajam skirtas altorius, relikvija ar skulptūra. Popiežius taip pat paprašė atlikti artimo meilės darbą pagal šv. Jono Krikštytojo Saliečio dvasią, padedant vaikams ir jaunuoliams, kurie patiria materialinę, dvasinę ar ugdymo stoką.

Popiežius Leonas XIII 1900 metais paskelbė Joną Krikštytoją Salietį šventuoju. Pijus XII 1950 metais jam suteikė Krikščionių mokytojų globėjo vardą.

Šiandien šventojo pradėtą misiją 80 šalių tęsia pusketvirto tūkstančio Krikščioniškų mokyklų brolių ir per šimtas tūkstančių pasauliečių bendradarbių. (SAK / RK Vatican News)

2019 balandžio 09, 14:53