Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus PJD Krokuvoje 2016 m. Popiežius Pranciškus PJD Krokuvoje 2016 m.  (Ossevatore Romano)

Paraginimas „Christus vivit“ – vardan socialinės draugystės

Kunigas João Chagas, Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos jaunimo tarnybos vadovas, kalba apie popiežiaus Pranciškaus posinodinį apaštalinį paraginimą „Christus vivit“ ir tarptautinį jaunimo forumą, kuris birželio 19–22 dienomis vyks Sasonėje, šalia Romos. Tai renginys, įgyvendinantis Sinodo jaunimo tema tikslus.

Dokumentas „Christus vivit“ – dar vienas popiežiaus Pranciškaus meilės gestas jaunimui, popiežiaus, kurį įkvepia naujos kartos, kuris pripažįsta jose Šv. Dvasios veikimą. „Bažnyčia Petro įpėdinio lūpomis šaukia, kad jaunimas svarbus, kad reikia naujų pokyčių autorių, kurie pakviesti  misijai“, – sako kunigas Chagas, kalbėdamas apie naują popiežiaus Pranciškaus dokumentą, kurį įkvėpė jaunimo balsas, išgirstas praėjusiais metais vykusio Sinodo jaunimo tema metu.

Posinodinio paraginimo esminė gija, pasak kun. Chagaso, tai draugystės tema, tokia brangi jaunimui, tema, kuriai ypatingą dėmesį skyrė ir popiežius Jonas Paulius II. Kasmet Šventasis Tėvas skelbia žinią jaunimui. Draugystės dialogas yra esminis. Popiežius daug kalba apie draugystę su Dievu, kuris mus myli besąlygiškai, kuris parodė savo meilę atiduodamas už mus savo gyvybę ant kryžiaus – tai Kristaus išganymo skelbimas. Draugystė su bendraamžiais turi ir socialinę reikšmę keičiant visuomenę. Tad popiežius kalba apie socialinę draugystę bendrojo gėrio šviesoje, kad jaunuoliai būtų pagrindiniai veikėjai ir politikoje, kuriai reikia jaunimo palaikymo.  

Popiežius paraginime rašo, kad reikia „populiarios“ jaunimo pastoracijos, kuri būtų, pasak kunigo Chagaso, ne tokia biurokratinė, atviresnė, neturinti užtvarų, netrukdanti jaunimui tapti parapijinės grupės nariais. „Kartais norime, kad jaunuoliai būtų tobuli... Ne! Man patinka kartą girdėta frazė: „Dievas mus myli būtent tokius, kokie esame“ ir mus myli per stipriai, kad paliktų. Jis nori, kad mes augtume visose srityse, sako kun. Chagas, pridurdamas, kad reikia pastoracijos, kur ganytojai, kunigai, vienuoliai būtų artimi jaunimui, būtų tarp jaunimo. Reikia pasitelkti jaunimo lyderius, patikėti jiems svarbias užduotis, ne tik sustumdyti kėdes bažnyčioje. Reikia suprasti, kad jei jaunuolis dar ir nėra pasirengęs, tačiau jei yra čia, šalia, visa savo esybe, norintis dovanoti save, tai gali atnešti esminių pokyčių kiekvienoje srityje, kur jis galės būti pagrindiniu veikėju. 

Pasak Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos jaunimo tarnybos vadovo, apaštalinis paraginimas „Christus vivit“ bus atspirties tašku birželio 19-22 dienomis Romos apylinkėse vyksiančiam tarptautiniam jaunimo forumui „Jaunimas veikiantis sinodinėje Bažnyčioje“. Forume dalyvaus vyskupų konferencijų atstovai, jaunuoliai, kurie dalyvavo neseniai vykusiame Sinode, judėjimų, kongregacijų atstovai, kurie dirba su jaunimu. Forumu siekiama padėti įkurti instituciją, kuri atstovautų jaunimui tarptautiniu lygiu, kaip minima Sinodo baigiamajame dokumente ir kuri bus susijusi su Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija. (DŽ / Vatican news)

2019 balandžio 06, 14:49