Paieška

Krizmos Mišios Krizmos Mišios 

Kunigystė ir pagunda sekuliarizuoti Dievo malonę

„Jėzus mūsų tikrai nesuklaidino: pasaulio evangelizavimas nėra neįmanomas“. Šiais žodžiais vyskupas Fernando Gil padrąsino savo dvasininkus iš Salto vyskupijos Jėzaus pavyzdžiu nepaliaujamai Dievo Dvasios patepimu gydyti sudėtingo ir trapaus pasaulio žaizdas.

Urugvajaus ganytojas vyskupas Fernando Gil aukojo Krizmos Mišias jau antradienį, nedidelio vyskupijos miesto Paisandu parapijos bažnyčioje, prie sienos su Argentina.

Ganytojas pašventino šventuosius aliejus, kartu su savo dvasininkais atnaujino kunigiškus pažadus ir priėmė naują kandidatą į kunigų seminariją, praneša iš Salto miesto žinių agentūra „Fides“.

Vyskupas Mišiose kunigams kalbėjo apie Dvasios patepimą, kurį dvasininkai priėmė su kunigystės sakramentu ir apie dvi pagundas: pagundą „pasisavinti“ sakralumą, tarsi jis būtų dvasininkų nuosavybė, ir pagundą iš dalies paneigti Dievo malonę sekuliarizuojant tiek malonę, tiek dvasininko tarnystę.

Pasak ganytojo, kiekvienai epochai būdingi tam tikri pasirinkimai ir tendencijos. Kartu, kiekviena gyvenimo fazė turi savitas pagundas, nuopuolius, nuodėmes ir malones. Dvasininkai yra kartu ir eiliniai žmonės, ir Dievo išrinktieji; rankų uždėjimu jiems suteikiama Šventosios Dvasios malonė.

Nūdienos pasaulis, kurį turime evangelizuoti, tapo sudėtingas. Bet Jėzus, Dievo pateptasis, neatėjo į paprastą pasaulį. Jis atėjo kaip tik todėl, kad pasaulis sudėtingas. Jėzus atėjo patepti pasaulio šventaisiais Dievo aliejais. Nors pasaulis sužeistas ir prislėgtas nuodėmės naštos, Šventosios Dvasios veikimu jis visuomet paženklintas Dvasios Kūrėjos ženklu ir trokšta jos buvimo.

Jėzus mūsų nesuklaidino: pasaulio evangelizavimas nėra neįmanomas. Norėdamas šią misiją įgyvendinti Jėzus Kristus – Dievo pateptasis – sutiko ta pačia Dvasia patepti dvasininkus, kad jie taptų Jo misijos bendradarbiais.

Vyskupas ragino kunigus prašyti Dievą Tėvą atnaujinti savyje Šventumo Dvasią, kuria jie buvo patepti, darbuotis siekiant, kad patepimas pasiektų visus, pirmiausia gyvenančius paribiuose, kaip prašo popiežius Pranciškus. Visi tikintieji tesijaučia esantys tikri Viešpaties mokiniai, kad jie kunigų žodžiais ir veiksmais gautų džiaugsmo aliejų, kuriuo nešinas Jėzus atėjo į šį pasaulį. (SAK / Vatican News)

2019 balandžio 17, 16:19